Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/61/1004561/batug.org/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/61/1004561/batug.org/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3 Tahincioðlu Basketbol Süper Ligi 2017-18 Sezonu
Welcome, Guest. Please login or register.
22 Oct 2021 - 20:19:08
batug.com forum sayfalari  |  Basketbol  |  Dünya Basketbolu  |  Türk Basketbolu  |  Topic: Tahincioðlu Basketbol Süper Ligi 2017-18 Sezonu 0 Members and 1 Guest are viewing this topic. « previous next »
Pages: [1]
Author Topic: Tahincioðlu Basketbol Süper Ligi 2017-18 Sezonu  (Read 1370 times)
Kayrakli
keeper
Pro. Member
*
Offline Offline

Posts: 2.397


View Profile
« on: 20 Nov 2017 - 16:55:45 »

twitterda kerem bir þeyler yazmýþ oradan kýsa cevap versem havada kalacaktý. madde madde buraya yazayým bari.

Nereden baþlasam ki bir dünya þey;
1 evet arkadaþ paran yoksa ne bok yemeye bu lige çýkmaya çalýþýyorsun, sakarya halký da gariptir ama lige çýkýp hakkýn satýlmasýna filan bir dünya gürültü çýkartýrdý. ha 1-2 gün çýkartýr sonra yine gider ampüle basardý ama çýkartýrdý yani.
2 takýmýn en iyi çalýþan kýsmý bu iþe gönüllü giren sosyal medya ekibi, sürekli videolar, twitler filan helal olsun. umarým emeklerinin karþýlýðýný alýyorlardýr.
3 oyuncu seçimleri evet bütçe ile alakalý; ne kadar ekmek o kadar köfte sonuçta. sene baþýnda bu adamlar alýnýrken ben söylenince ya ne izledinde eleþtiriyorsun dediler. ahanda bundan dolayý iþte burada tecrübe gerekiyor. fall dediðin adam 2buçuk metre ama yerinde pas verecek G/F olmayýnca zürafaya dönüyor. Boothe, Jankovic, Fall bence bu kadroda katký verebilecek isimler. Pryor’dan bir þey çýkmayacaðýný görmek için bakmamak lazým baþka bir þey gelmiyor aklýma. Dudley geldi ilk maç tvden izleyebildim, unutmamýþ gibi basketbolu  onun basketbol devri geçti ama yine de katký verebilir.
4 Harris/Jones olayý biraz farklý. Jones dediðin dallamadan afedersin bir sikim olmaz bu takýmda. BJK maçýndan sonra da Ufuk Hoca’ya baya bir yalandý. Bootright’tan iyi kesin de yine de istemem BJKde. Ayrýca Ufuk Hocam saygýlar, hastanýzým. Jones kadar takýmla alakasý olmayan bir oyuncu gördüðümü hatýrlamýyorum; ulan adam hakemlerle daha çok etkileþime giriyor nasýl guardsýn arkadaþ.
5 Harris’i 3 yýldýr keyifle takip ediyorum. TBLnin en iyi skorerlerinden biriydi burayý kaldýramayacaðýný biliyorduk ama bu kadar kötü olmasýnýn sebebi tamamiyle Jones. Biraz daha paylaþýmcý bir guard olsa Harris’i de 1-2 basamak yukarý çeker.
6 Metecan cidden inanýlmaz bir fiziðe ve potansiyele sahip. Altyapýlarda hiç izlemedim neler yaptý bilmiyorum ama Furkan NBA olurken onun olmamasý ilginç. Savunmada çok basit fauller alýyor, iniþ-çýkýþlar yaþýyor, þutu keskinleþmeli. Umarým çok çok iyi olur. Açýkçasý Cedi, Furkan, Metecan ilerisi için yeterince heyecan uyandýroyor.
7 Tufan’dan hafif hafif katký alýnmaya baþlandý ama atletizm olarak iþi çok zor. Mehmet’e bir türlü þans vermiyor çok üzülüyorum, bence bunu hak etmiyor. Jones o kadar kötü ve bencil ki Can oyuna girince TAKIM þaha kalkýyor ve Can haliyle iyi rating yapýyor. Normal þartlarda o fizikle iþ yapmasý zor ama yapýyor iþte.
8 Doðukan.
9 Selçuk Hoca geçen sene yarý yolda aldýðý hasarlý gemiyi hedefe ulaþtýrdý. Ama bu sene pek üstüne bir þey koyamadý gibi geliyor. Benim en çok þaþýrdýðým olay oyunculara hem az þans veriyor hem de kenarý aldýðý oyuncuyu benchte unutuyor. Sene sonunda ilk hedefin düþmemek olduðu kesin ancak Selçuk Hoca biraz daha etki edebilse belki de playoff bile olabilir diye düþünüyorum. Tofaþ, Efes, FB, BJK, Daçka, Banvit yukarýsý için kesin. 7 ve 8. Sýralar için GS, Eskiþehir, Trabzon ile çekiþebiliriz gibi geliyor.
10 yönetim/organizasyon olarak ise bu lige hazýr olmadýðýmýz sezonun 2haftasýna ancak yetiþen kombinelerden anlayabiliyoruz. Salon desen þehri yansýtýyor þantiye halinde. Tribünlerde yaþananlar, saha içi organizasyonda yaþananlar filan yakýþmýyor.
Logged
Kayrakli
keeper
Pro. Member
*
Offline Offline

Posts: 2.397


View Profile
« Reply #1 on: 20 Nov 2017 - 17:19:58 »

sakarya'yý yazmýþken izlediðim diðer takýmlardan gözüme takýlanlarý da yazayým.

trabzon'da heslip ve sarunas deli atýyorlar, curry/thompson gibiler 1 saniye boþ býrakmamak gerekiyor ve uyumlular. süper transfer. caleb green kalite zaten sahada fark ettiriyor kendini. diðer amerikalýlar sýradan ama nijeryalý obepka acayip atletik bir eleman, biraz basketbolu öðrenirse her takýma lazým bir uzun haline gelebilir. türklerden dikkat çeken kimse yok.

yeþil giresunda'da tabi ki ilk yazmamýz gerekn enes berkay taþkýran. burada milli takýmlarda da izlemiþtim ama bu kadar hýrslý, ýsýran bir yapýsý yoktu. forma nasýl alýnýr gösteriyor 30 yaþýndaki aðabeylerine. ömer onan vari bir stili var, içeri yürekli giriyor helal olsun. þutunu geliþtirmesi þart.  rashad ve boynton ligin üstünde oyuncular ama kadronun geri kalaný boþ.

tofaþ malzemecisinden tolga öngören'e kadar profosyonellik akýyor. geldikleri noktada bunun ispatý. orhun hoca takýma tamamiyle hakim sakin yapýsý ile yönetimini izlemek keyif. tolga öngören saha dýþýnda ne kadar karýþýyor iþlere bilmiyorum ama TBLdeyken de þimdi de orada oluþu bile sanki bir hava katýyor takýma. barýþ ermiþ taraftarlarla polemiðe girmeden oynadýðý zaman cidden keyif veriyor. umarým daha da koyar üstüne.

beþiktaþ yukarýda orhun hoca ve tolga öngören için ne yazdýysam 2 katýný da ufuk hoca için söyleyeceðim. karizmasý, olaylara hakim oluþu filan gerçekten hayran hayran izledim. sanýrým kendisine karþý bir zaafým var. diebler aldý bizim maçý tek baþýna. bootright diye bir baldýrý çýplak bulmuþlar türk olsa seçmelere almazlar bu herifi burada kaç para kazanýyor merak ettim valla. takýmýn en iyi pgsi strawberry gerisini siz düþünün iþte. weems de iyi katký veriyor. sertaç ve erkandan belli katkýlarý alýyor takým. clark sakattý izleyemedim onunla beraber can maximden de destek alýrlarsa yarý final olur ama playoff eþleþmeleri kritik olur. kesinlikle saðlam bir pg almalarý gerekiyor. ha bi de kenan sipahi.

daçka maçýný tvden izleyebildim ama hasta olduðumdan onu da pek saðlýklý izleyemedim. wilbekin fazla geldi haliyle bize. ha bi de furkan aldemir.
Logged
Pages: [1]
batug.com forum sayfalari  |  Basketbol  |  Dünya Basketbolu  |  Türk Basketbolu  |  Topic: Tahincioðlu Basketbol Süper Ligi 2017-18 Sezonu « previous next »
    Jump to: