Welcome, Guest. Please login or register.
21 Mar 2019 - 13:26:49
  Show Posts
Pages: [1] 2 3 4 ... 10
1  Basketbol Dışı / Serbest Kürsü / Re: İş on: 2 Mar 2019 - 19:51:14
ALT İŞVERENLİK (TAŞERON) SGK DOSYASI İŞLEMLERİ VE SORUMLULUKLARI

Gerçek veya tüzel kişi olsun, emrinde işçi çalıştıran her kişi ve kuruluş, çalıştırdığı kişinin sosyal güvenliğinden sorumludur. Taşeron olarak bilinen alt işverenler de bu hükme tabidir. Alt işverenler, öncelikle kendi merkez adresinin bağlı olduğu sosyal güvenlik biriminden kendi işyeri dosyasını açtırmalıdır. Ana dosyası olmayan işveren (merkezde çalışan olsun olmasın fark etmez) , başka şirketinkurumun alt işvereni olamaz. Çünkü alt işverenler, hizmet verdiği üst işverenin sicil numarası üzerinden işlem görür.

Alt işveren olarak SGK şifresi almak ve dosya açmak için öncelikle üst işveren ile yapılmış bir sözleşme olmalıdır. Üst işveren kendi dosya numarası ile aynı olacak ama farklı bir ek no ile alt işveren için dosya açacaktır. Alt işveren, üst işveren emrinde çalıştıracağı personelini, bu dosyada kayıt altına alır. Alt işverenin personeli, hizmet verilen yerde, üst işverenin personeli ile aynı sorumluluklara sahiptir ve üst işyerinin personeli ile eşdeğerdir. Farklı olarak SGK ve maaş yönünden alt işverene bağlanır.

Üst işveren, alt personelin maaşlarının düzenli olarak ödendiğinin, SGK bildirimlerinin zamanında ve doğru olarak yapıldığının ve primlerin ödendiğinin takibi ile mesuldur. Genel uygulamada prim borcu olan alt işverene yapılacak hakediş ödemesi de gecikebilmektedir. Üst işveren, alt işverenden tamamen sorumludur. İşçileri kendi işçisi ile eşdeğerdir. Hatta kamu hakedişlerinde, alt işverenin SGK borcu varsa, üst işveren de hakediş alamayabilir.  Bu yüzden bir çok üst işveren, alt işverenin SGK borcunu üstlenip, cari hesabından düşmektedir.  

Alt işveren, her ay düzenli olarak SGK bildirgesi, Hizmet Listesi, Ödeme belgesi ve maaş bordrolarının alt işçiye ödendiğine dair imza föyünü üst işverinine sunmalıdır. İşçi giriş ve çıkışlarını da ivedilikle bildirmelidir. Geçmiş yıllarda alt işveren suistimalleri çok fazla görüldüğünden bir takım yönetmeliklerle alt işveren kontrolü sıkıya alınmıştır.

İş bitimlerinde alt taşeron dosyaları ile birlikte alt işyerinin (hizmet verilen yerdeki) bağlı olduğu SGK müdürlüğüne başvurur. Dosya memuru, ceza, eksik bildirim vb. durumu kontrol eder.  SGK dosya memuru sorun yoksa matbu bir formu elektronik veya klasik yollarla üst işverene gönderir. Üst işveren, işin başlama, bitiş vb. bilgileri doldurarak SGK'ya yollar. SGK memuru ilişiksiz yazısını üst işverene gönderir, talep olursa bir kopyasını da alt işverene verir ve dosya kapanır.

Kaynak: Ben
2  Pano / Duyurular ve İstekler / Re: Atama, Görev Yeri, Adres değişikliği, vs on: 21 Feb 2019 - 00:53:24
En yakın yer burası. Buraya yazayım.

31 Mart seçimleri için, mevcut muhtarımız (%99,99 tekrar seçilecek) , 8 kişilik ihtiyar heyeti listesine beni de yazdı. 1 Nisan gününden itibaren mahalle heyeti azasıyım.3  Basketbol Dışı / Serbest Kürsü / Re: İş on: 9 Jan 2019 - 11:35:16
ŞİRKET TASFİYE SÜRECİNDE YAPILACAK İŞLEMLER


Muhasebesel ve finansal engellerin kalktığını var sayarak yazıyorum.

TASFİYE BAŞLANGICI:
Tasfiye başlangıcı kararı ile ilgili örnekler ATO (*) Sitesinde mevcuttur. Karar alınırken Tasfiye Memuru ataması da yapılması gerekiyor.
Mevcut müdür/müdürler tasfiye memuru olabilir.

Karar alınıp, notere onaylatıldıktan sonra MERSİS'e gerekli bilgiler girilir. Onaya gönderilir. ATO sitesinden randevu alınır.

1) TSM (**)'ye giderken;

Müdürlüğe Hitaben Dilekçe,

Son Alınan Sicil Tasdiknamesi Aslı (Kayıpsa dilekçe yazılacak),

Noter Onaylı Karar (Genel Kurul şeklinde yapılmışsa hazirun, çağrı kararı).

Karara tasfiye adresi, tasfiye memuru da yazılacak.

Tasfiye Unvanı Altında Tasfiye Memuru İçin Müdürlükce Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (Tasfiye Memuru bizzat orada olacak. Eskiden noterde yapılırdı. Şimdi TSM'de yapılıyor),

Tasfiyeden Dolayı Alacaklılara Çağrı İlan Metni. (Örneği ATO sitesinde var)

Durumu Kanıtlayan Belge (Bizde hem şirketin süresi dolmuştu, hem de gayri faal olduğu gelir tabloları ile kanıtlanmıştı.)

Evraklar tamamsa, memur vezneye yönlendiriyor. 1000 in altında maliyet çıkmaz.

Maliye veznesi kalktı. Artık tüm harçlar Muhasebeye yatıyor. Tedarikli gelmekte fayda var. Sadece nakit yatıyor. (Kredi kartı, aidat ödeme ve üyelik belgesi vb alırken var sadece.)

Ödeme yapıldıktan sonra makbuzun aslı memura veriliyor. Alt suret mükellefte kalıyor.

Onaydan sonra gidip tastiknamenin alınması gerekiyor. (Onay, aynı gün olmayabilir)

Bu işlemi sabah yapmak lazım. Çünkü onaylandığı gün noterden defter onaylatmak gerekiyor. (Benim başıma geldi. Akşamüstü 5 de onay mesajı geldi. Mecburen 1 gün geç onaylattım. İkinci derece usulsüzlüğü var yakalanırsa)

Ticaret Sicil Gazetesinde Tasfiye Kararı ve Alacaklara Çağrı'nın ilk ilanı beraber çıkar. 7 gün sonra ikinci, 7 gün sonra üçüncü ilan çıkar.

Üçüncü ilanın çıktığı tarihte 6 aylık süreç başlar.

Gazete çıktıktan hemen sonra Vergi Dairesi'ne durum bildirilir. Vergi no değişmiyor. Sadece unvanı değiştiriyorlar.

İlgili VD , Tasfiye Memuru'nun ayrıca imza sirküsünü isteyebilir. (Kavaklıdere VD, aynı kişinin yetkileri devam ettiği için istemedi. Başka VD,  neyi nasıl uyguluyor, gidince öğrenililiyor)

Vergi Dairesi onayından itibaren, takip eden 4. ayın 25 ine kadar Tasfiye Başlangıcı Kurumlar Vergisi verilecek.  Ayrıca tasfiye öncesi işlemlerin Geçici Vergisi de olması gereken zamanda verilecek. Kurumları verirken Geçici ile ilgili bir mesaj çıkacaktır. Rutin bir mesajmış. Onay verilebiliyor.

E-Beyannamede kıst dönem seçiliyor. Tarih olarak da tasfiye başlangıcından 1 gün öncesi yazılıyor.

KDV ve Muhtasar, tasfiye öncesi ve sonrası diye bölünmüyor. Ay/Dönem bütünlüğü bozulmuyor.

Tasfiye döneminde geçici vergi beyannamesi verilmiyor.

Tasfiye başlangıcı yılı 1. Tasfiye Dönemi olacak. Yıl atlarsa 2. tasfiye dönemi de olacak. Ocak ayında defter hemen yazılırsa ara tastik yapılabilir.

Tasfiye öncesi dönemin, kapanış tastiğini yapmakta fayda var (ben yaptım).

Muhasebe, yıl kapatır gibi kapatılıyor. Aynı takvim yılı içerisinde olsa da tasfiye öncesi ve sonrası ayrı mali dönemler olduğundan kapanış-açılış yapılıyor. Geçmiş yıl K/Z da ayrı oluyor. (aynı yıl için iki defa Kurumlar Vergisi veriliyor)

ATO , tasfiye halindeyken aidat tahakkuk etmiyor. Ama tasfiye öncesi dönemde kar olursa munzam aidat tahakkuk edebilirler.


TASFİYE KAPANIŞI:


Alacaklılara üçüncü ilandan 6 ay sonra kapanış işlemleri yapılabilir.

Tasfiye kapanışı kararı ile ilgili örnekler ATO sitesinde mevcut.

Karar alınıp, notere onaylatıldıktan sonra MERSİS'e gerekli bilgiler girilir. Onaya gönderilir. ATO sitesinden randevu alınır.

1) TSM'ye giderken;

Müdürlüğe Hitaben Dilekçe,

Son Alınan Sicil Tasdiknamesi Aslı,

Noter Onaylı Karar
(Genel Kurul şeklinde yapılmışsa hazirun, çağrı kararı). Örneği ATO sitesine mevcut

Aleyhte dava olmadığına dair beyan/taahhüt (Dilekçe formatında olur)

Firmanın şubesinin olmadığına dair beyan/taahhüt (Dilekçe formatında olur)

Son kesin bilanço. ( İlk tasfiye dönemi ve 2. tasfiye dönemi karşılaştırmalı bilanço olacak. Aynı yıl içinde tamamlanırsa tasfiye öncesi ve 1. tasfiye dönemi karşılaştırmalı bilanço olacak.  Tasfiye sonu cari dönem sütununda değerlerin hepsi 0 (sıfır) olacak).

Ne olur ne olmaz diye alacaklılara ilanların 3'ünü de yanına almakta fayda var.

Tasfiye kapanışı gazetesi yayımından hemen sonra, Tasfiye Memuru Vergi Dairesine gidip kapanış verecek. Sicil servisine kapanış gazetesi verilecek (dilekçe ekine konacak). Onlar da yoklama çıkaracak.

Dosya Memuruna ise kullanılmamış faturalar ve varsa irsaliye, gider pusulası vb. teslim edilecek. Kullanılmış son belgeleri görecekler (arada boş numara var mı görmek için).  Memur, boş faturaları vb. tutanakla teslim alacak ve imha edecek. Doluları geri verecek.

Vergi dairesi kapanış tarihinden 30 gün içinde tasfiye Kurumlar E-beyannamesi verilecek. KDV ve Muhtasar ise normal zamanlarında verilecek.

Kurumları verirken , cari dönem bilançosu da sıfır olacak. Ama BDP sistemi sıfır toplamını kabul etmediğinden, ortaklarla ilgili satırlara 0,01 yazmak gerekiyor.

Gelir tablosu sıfır değil. Normal Kurumlar Vergisi Beyanında ne yapılıyorsa o yapılacak.

Tasfiye sonu muhasebesi, Net K/Z aşamasına kadar, normal yılı kapatmakla aynı. Sonra borçlu hesaplar 131'e , alacaklı hesaplar 331'e devir yapılır. Kapanış fişinde 131-331 karşılıklı kapatılır ve muhasebe sıfırlanır.

Beyannameler verilip, ödemeler de yapıldıktan sonra süreç tamamlanmış olacak. Yasal zaman aşımları beklenecek.

Not: Bu yazdıklarım şu an için geçerlidir. İleride doğacak değişiklikler ve/veya vergi dairelerinin uygulama farkları hariçtir.

(*) ATO: Ankara Ticaret Odası'dır. Genel olarak tüm ticaret odaları algılanmalıdır.

(**) TSM: Ticaret Sicil Memurluğu

Kaynak: Ben4  Basketbol Dışı / Serbest Kürsü / Re: Ölüm on: 27 Dec 2018 - 12:55:37
Hipertansiyonu varmış. İşsizlik (1,5 yıl) stres yaratmış olması muhtemel.


İŞ topicde yazdığım olay başına gelmiş. 35 den sonra iş sorunları insanları o duruma sokuyor maalesef.
5  Basketbol Dışı / Serbest Kürsü / Re: Ölüm on: 23 Dec 2018 - 23:22:07

kadir çoban kardeşimiz dün vefat etti ve bugün toprağa verildi.
allah rahmet eylesin.


İzmir'de katıldığım 3 turnuvadan birinde karşılaşmıştık diye hatırlıyorum. Ailesi ve yakınlarına sabırlar dilerim.

Henüz 37 yaşındaymış.

Peki rahatsızlığı neydi.
6  Basketbol Dışı / Serbest Kürsü / Re: Çok Güldüm on: 23 Dec 2018 - 23:17:49


 Grin Grin
7  Basketbol / Basketbol Diğer / Re: Murat Kosova & Kaan Kural on: 18 Oct 2018 - 14:46:25

Kaan kural da Bayülken de artık sıktı aynı yerlerde aynı yorumları yapıyorlar tepkileri falan bile aynı.

Adam ne yapsın. Amuda mı kalksın.
8  Basketbol / Basketbol Diğer / Re: Murat Kosova & Kaan Kural on: 17 Oct 2018 - 23:20:21
Murathanoğlu'na gerek yok zaten. Emekli olsun bu işlerden.

Kaan Kural olmadıktan sonra NBA stüdyo eksik kalır. Benim gibi NBA'i uzaktan izleyen birini bile en azından haftada bir gün izlettiriyordu.
9  Basketbol Dışı / Serbest Kürsü / Re: Ölüm on: 11 Sep 2018 - 23:42:47
Seveni kadar, sevmeyeni de vardı. Özellikle Anadolu seyircisi.
10  Basketbol Dışı / Serbest Kürsü / Re: İş on: 2 Aug 2018 - 02:10:49
Benim de 2 sene sonra yaş da doluyor. Ama çocuklar daha küçük çalışmak şart.

Ben de 7 yıl 9 ay takıldım. 6 yıl 2 ay kaldı. Yasa çıkarsa yaklaşık 6 yılı kurtaracam.

Yalnız yasa taslağında, yasa yürürlüğe girdikten sonra 3 ay içinde başvuru yapılması isteniyor. O yüzden işyeri ile anlaşıp, emekli olarak çalışmaya devam etmelisin. Eğer o 3 aylık başvuru süresi kaçarsa , takılmaya devam.

Benim şu an resmiyette bir işim yok. Bir mali müşavir bürosuna dışarıdan destek veriyorum. Yalova'daki bir firmanın muhasebesini başka bir mali müşavir adına takip ediyorum. Birkaç da apartman defterim var. Böyle 3-5 derken bişeyler topluyorum. Maalesef ki 40+ yaştaki kişiler de böyle el altı kaçamak işlerde idare etmek zorunda. 2 yıldan fazladır da prim ödemiyorum, çünkü primim dolduğundan ödedikçe maaş düşecek. Evli olmadığım için avantajım evlilere göre daha fazla tabi.
11  Basketbol Dışı / Serbest Kürsü / Re: İş on: 28 Jul 2018 - 17:13:54
SGK ilk girişi 1993 yılı içinde (yasa artık hangi gün çıkarsa o günü) ve öncesi olup, emekli olamayan çalışanları ilgilendiren mutlu bir haber. Dilerim bu iş olur.


Kaynak: http://m.memurlarahaber.com/haber/emeklilikte-yasa-takilanlar-icin-yeni-kanun-teklifi-verildi-21047.htm

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- "31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

''GEÇİCİ MADDE 70-    8 Eylül 1999 tarihi öncesi sigortalı olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanun ile mülga sosyal güvenlik kanunları hükümlerine göre, emeklilik için gereken sigortalılık süresi, hizmet süresi ve prim gün sayısı koşulunu sağlayıp yaş koşulunu sağlamayanlardan, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde Kanuna yazılı olarak başvuranlara yaşlılık aylığı bağlanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.''

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 (Yani demek istiyor ki; Yasa çıktığı gün ve öncesinde şartları yerine getiren hak eder. Diyelim ki 1 Kasımda çıktı. 2 kasımda şartları tamamlayan yaşa takılmaya devam edecek ve yeni bir düzenleme yapılana kadar yaşını bekleyecek. Yayımlandıktan 3 ay sonra bu geçici madde hükümsüz olacak)X.X.1993-08.09.1999 arası girişliler de yaşa takılmaya devam edecek. Onlar da bir dahaki düzenlemeye girer.

Bu sitede yukarıda yazılı yasadan yaralanacak kişi sayısı tek elin parmağını ancak geçer. Ben, Batuğ, Selim, Ö.Menemencioğlu, PistOnur, Özgürr, Riversking gibi.  Ama ben yine de bilgilendireyim. Belki ileride siz de 60ı beklemekten kurtulursunuz.

Şimdi size bunlar masal geliyor." Ne diyo bu " diyorsunuz.  Nasıl olsa şu zaman için işiniz gücünüz, maaşınız, geliriniz, Avrupa'da fellik fellik gezecek, topluca Dünya Kupasına gidecek paranız var. Linkedin'de bazılarınızı görüyorum. Takdir de ediyorum. Gayet güzel giden işleriniz var. Ama, dilerim olmaz ama, 40 yaşından sonra beklenmedik anda işsiz kaldığınızda 1000 TL emekli maaşını arayacaksınız. Çünkü işverenler size iş vermeyecek. 657 de değilseniz perişanları oynayacaksınız. İsterseniz mesleğinizin haşa allahı olun, miadınız tükenmiş olacak. Gördüğünüzden geri kalabileceksiniz. 50 yaşında el kapısında 35 yaşındaki patrondan iş dilenme ihtimalinizi gözünüzde canlandırın. 1980 ve sonrası doğanlar şanssız nesil. 55 yaşında bile iş aramak zorunda kalacak.

YK üyesi, CEO veya üst düzey aranan bir koordinatör değilseniz başvurunuza bakmıyorlar hiç. Kapılar suratınıza kapanmıyor bile. Çünkü o kapıya çağıran bile olmuyor. "Ne var kendimi ıspatladıktan sonra, kendimi gösterdikten sonra neden olmasın" diyeceksiniz. Kendinizi gösterecek, kanıtlayacak bir işyeriniz olmayacağından , bu dediğiniz de olmayacak. Ben geçen yıl birinin yönlendirmesi ile girdiğim bir şirket grubundan saati saatine 1 hafta sonra , tuşa dahi dokunamadan geri çıkarıldım. 46 yaşında biri oranın insan kaynakları işlerinin yoğunluğuna uyum sağlayamazmışmışmış. Halbuki bilgimle hepsinin donunu parmağımda çalkalar, duvara yapıştırırım.

1983 ve öncesi doğumlulara ve haliyle iş hayatında tehlike çanları çalmaya başlayan forum ahalisine uyarıdır. Öz güveniniz tükeniyor. Daldan dala atlama dönemi de bitiyor. O yüzden, işin özeti ya kamuya kapağı atın ya da işinizi kurun. Bağımlı çalışacaksanız da senelerce çalışacağınız bir yere sabitlenmeye bakın. Maceraya da girmeyin. CV'lerinizin önemi olmayacak bir süre sonra. Bakmayacaklar bile. Anca kağıt toplayıcılara sermaye olur.

Bu arada şunu da hatırlatayım. Stajda sigortalandıysanız, bu başlangıçtan sayılmıyor.

Bu konularda sorusu olana cevap verebilirim.
 
12  Basketbol / Türk Basketbolu / Re: Avrupa Kupaları 2018-2019 on: 10 Jul 2018 - 19:48:11
Euroleague 2018-19 sezonu fikstürü açıklandı.

Sportando adlı site bir garip 'tesadüf'e dikkat çekti.

29 Kasım'da oynanacak Türkiye-İspanya maçının oynandığı günlerde Euroleague'de Türk ve İspanyol takımları karşılaşacak.

29 Kasım
Türkiye-İspanya
Darüşşafaka-Grand Canaria

30 Kasım
Anadolu Efes-Baskonia
Barcelona-Fenerbahçe

İtalya-Litvanya maçının olduğu tarihte de Zalgiris-Olimpia Milano maçı oynanacak.
13  Basketbol / Türk Basketbolu / Avrupa Kupaları 2018-2019 on: 7 Jul 2018 - 01:54:53
Eurolegaue'den sonra Avrupa'nın üstten ikinci kademe organizasyonu olan 7DAYS Euro Cup'da gruplar belli oldu.

A Grubu:
Kızılyıldız MTS (Sırbistan), Galatasaray (Türkiye), Germani Brescia Leonessa (İtalya), Ratiopharm Ulm (Almanya), MoraBanc Andorra (İspanya), Monaco (Fransa)

B Grubu:
Lokomotiv Kuban (Rusya), Cedevita (Hırvatistan), ALBA Berlin (Almanya), TOFAŞ (Türkiye), Limoges CSP (Fransa), Asseco Gdynia (Polonya).

C Grubu:
Valencia (İspanya), Zenit (Rusya), Dolomiti Energia Trento (İtalya), Türk Telekom (Türkiye), Partizan NIS (Sırbistan), ASVEL (Fransa).

D Grubu:
Unicaja Malaga (İspanya), UNICS Kazan (Rusya), FIAT Torino (İtalya), Rytas (Litvanya), Fraport Skyliners (Almanya), Mornar Bar (Karadağ).


Takımları görünce 2000 öncesinde FIBA-ULEB (sonradan Euroleague Basketball) çekişmesi öncesi Euroleague zamanını hatırladım. Bizim Telekom'un 1997-1998 sezonundaki E.L. macerası, neredeyse kalp krizi geçirten ilk PAOK maçı ve ikinci tur gruplarında Efes Pilsen'den yediği kazık aklıma geldi.

En son başarısı 2007-2008 sezonunda TBSL finalleri ve Ziraat Türkiye Kupası olan takım geçen yıl küme düşene kadar sürekli geriledi. En son 2011-2012 sezonunda, o dönem 3 numaralı kupa olan EuroChallenge'de yer aldı. 7 yıl sonra ilk defa Avrupa'da yer alacak. TBSL'ye geri döndüğü yıl, Avrupa'nın 2 numaralı kupasına katılma şerefine nail oldu. Artık Ankara yıllar sonra bir takımının var olduğunun farkına varacaktır. 
14  Basketbol / Türk Basketbolu / Re: Bir Zamanlar Türk Basketbolu on: 15 Jun 2018 - 16:28:07


bugün facebookta karşıma çıktı. 1977'de bilmediğim bir sebeple ankara'ya gelmiş. bilgisi olan aydınlatsın.


Ozan Aydın'ın mesajındaki Kareem-Efe-Doğan fotosu uçmuş. Ben de tazelemek istedim

15  Basketbol / Türk Basketbolu / Re: Bir Zamanlar Türk Basketbolu on: 15 Jun 2018 - 00:19:00
https://www.youtube.com/watch?v=4UnYnSQPRfk

Bugün şampiyonluğunu kutlayan FB, 9 yıl önce Efes 'in şampiyonluğunu böyle kutlatmamıştı.
Pages: [1] 2 3 4 ... 10