Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/61/1004561/batug.org/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/61/1004561/batug.org/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/61/1004561/batug.org/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3 Latest posts of: judas
Welcome, Guest. Please login or register.
19 Oct 2021 - 16:38:47
  Show Posts
Pages: [1] 2 3 4 ... 174
1  Basketbol / 2017 - 2018 / Re: (I) batug.com Premier 2017 - 2018 on: 11 Sep 2017 - 13:15:10
orada oy kullandým ama tam anlamadým, oyum geçerli oldu mu, göremiyorum kendi ismimi çünkü.

oyum 1 bu arada, eðer oy verememiþsem ekleyebilir misin?
2  Basketbol / 2017 - 2018 / Re: (I) batug.com Premier 2017 - 2018 on: 10 Sep 2017 - 13:32:39
bu arada doodle'a oy veremedim, kapandý mý acaba. gerçi 11 kiþi evet demiþ zaten oy vermemim bir anlamý yok.
3  Basketbol / 2017 - 2018 / Re: (I) batug.com Premier 2017 - 2018 on: 10 Sep 2017 - 13:31:12
çaðatay tekrar attým abi, kutuyu boþalttým.
4  Basketbol / Boston Celtics / Re: Haberler on: 28 Aug 2017 - 10:42:26
Kadronun geçen seneden kötü olduðu düþüncesi çok gerçekçi deðil. Sýkýntý kadronun yapýsýyla ve maalesef NBA'in geldiði noktada kadronun yeterliliði ile alakalý. Boston bu sene çok önemli iki oyuncu aldý ama bir o kadar da önemli parça kaybetti. Yýllardýr ciddi hamleler yapmaktan çekinen Boston bu sene son kurþununu harcadý ve ellerinde Irving - Hayward - Horford merkezli bir kadro var. Yan roller pek yeterli deðil, elde takýmý geliþtirecek takas malzemesi de kalmadý.

Ben bu takýmýn ulaþabileceði potansiyeli Tatum ve Brown gibi adamlarýn belirleyeceðini düþünüyorum.

bu arada boston'un elinde hala parça var. seneye 2-5 arasý olursa lakers, olmazsa sacramento'nun 2019 ilk tur picki, memphis'in ilk tur picki (top 8 protected, 2 yýl sonra unprotected), clippers'ýn ilk tur picki (top 14 protected). 1. tur pickleri açýsýndan hala ligdeki en zengin takým celtics, daha yapabilecekleri bir sürü hamle var yani.

her ne kadar çoðunluk beðenmese de, thomas sakatlýðýndan dolayý takas iptal olursa iyi olmaz celtics için.

takas görüþmelerinde herhalde isaiah thomas'ýn saðlam olduðunu belirtti ainge, yoksa telafi istemek çok mantýklý deðil. adamýn ciddi sakatlýðý olduðu sýr deðil zaten. brown veya tatum'un istiyor sanýrým cavs ama pek mümkün deðil gibime geliyor. o kadar tartýþtýk boþa gidecek sanýrým.
5  Basketbol / Boston Celtics / Re: Haberler on: 25 Aug 2017 - 12:07:54
boston nasýl geçen seneden daha kötü bir kadroya sahip ya? ben mi bir þeyi kaçýrýyorum?

gidenler: bradley, thomas, crowder, olynik
gelenler: irving, hayward, morris, tatum
6  Basketbol / Boston Celtics / Re: Haberler on: 24 Aug 2017 - 09:40:25
atlanta, chicago, indiana, new york, orlando, phoenix, sacramento, lakers potansiyel olarak tanking yapma ihtimali olan takýmlar. sezon sonlarýnda kadrolarýn çok önemi olmadýðýný, kimin kazanmaya niyeti varsa onun kazandýðýný biliyoruz. brooklyn'in tanking yapmasý için sebep yok, kazanabildiði kadar kazanmaya çalýþacak. crabbe, lin, dangelo, carroll gibi adamlar euroleague seviyesinin çok üstünde adamlar, euroleague örneði biraz abartýlý olmuþ.

7  Basketbol / Boston Celtics / Re: Haberler on: 23 Aug 2017 - 17:27:48
brooklyn picki 1-3 arasý olmaz bir kere. kadrolarý tekrar bir gözden geçirin bence, tanking yapacak 5-6 takým var. top 5 dýþý kalacaðýný düþünüyorum pickin, yoksa ainge o picki vermezdi.

ikincisi asset'leri bütünletmiyor, süperstarlar kaçýyor diye eleþtirilen adam nihayet hamle yaptý ama yine eleþtiriliyor. þunu anlamak gerekir ki takýmlar boston'a farklý fiyat çekiyorlar. elinde bu kadar asset olmasý bir nevi ainge'in laneti oldu ve bu sebeple kesenein aðzýný açmadan yýldýz alamayacaðýný fark etti.

þu anda verdiði adamlardan ise thomas'la zaten kontrat yenilemek istemiyordu bence. deðeri de bu kadar yüksekken göndermek çok akýllýca. seneye 29 yaþýna gelecek ve maksimum isteyecek. tahminimce lebron giderse cleveland da tutmayacaktýr. thomas-love'la falan iddialý takým kurulmaz, kimse kusura bakmasýn.

crowder ise tabiki iyi oyuncu ve cleveland'ýn çok iþine yarayacaktýr, ama boston'un winger rotasyonu kalabalýk. yani boston için o kadar da deðerli deðil. tatum ve jalen brown var elde, hayward var, morris var.

irving ise fýrsat geldiði zaman alman gereken tarzda bir adam bence. isaiah thomas'la aralarýnda büyük fark olduðunu düþünüyorum. cousins ve george takasýnda it'yi gönderirdi, it'nin istendiðini ve ligde çok fazla alýcýsý olduðunu düþünmüyorum.

sonuç alarak win-win bir takas. george, butler ve cousins'ýn beklenenden ucuza gitmesi beklentiyi deðiþtirmiþ gibime geliyor. yoksa irving'in deðeri bundan az deðil. ki boston'un hala ekstra 1 tane ilk tur hakký var elinde, tahminimce bu hak brooklyn pickinden daha yüksek sýrada bir pick olacak.

avery bradley takasýný ise ben de beklemiyordum ve çok iyi bulmadým aslýnda, ama hayward'a yer açmak için bradley, smart, crowder'dan birinin gönderilmesi þarttý, bunu da unutmamak lazým. þu an irving'in yanýnda bradley olsa mesela çok daha iyi olurdu.

8  Basketbol / Brooklyn Nets / Re: In Marks We Trust on: 28 Jul 2017 - 16:59:06
crabbe bence baya kötü bir hamle. karþýlýðýnda pick bile alamadan piyasanýn en overpaid adamlarýndan birini aldý. marks'ýn crabbe tutkusu var tabi, bu kontratý kendisine veren o zaten, geçen sene portland'ýn hýyarlýðý sayesinde kaçabildiði tuzaða bu sene bir daha düþtü.

çok az takýmýn cap'inde yer olan þu dönemde cap space crabbe'den çok daha deðerli olduðunu düþünüyorum. pick ya da dangelo tarzý potansiyelli adamlar toplamadan cap'i doldurmamak gerekir.
9  Basketbol / batug.com Ligleri / Re: batug.com Ligleri Genel on: 28 Jul 2017 - 10:15:07
evet benim de temel problemim playoff ya da düþmeme mücadelesi yapan takýmýn uzun sakatlanan adamý býrakmak zorunda kalmasý, ve tuzu kuru takýmlardan birinin bu adamý playoffta oynatarak dengeleri deðiþtirebilmesi.
10  Basketbol / batug.com Ligleri / Re: batug.com Ligleri Genel on: 27 Jul 2017 - 11:26:02
ben de 1 adet spot olmasýndan yanayým.
11  Basketbol / Indiana Pacers / Re: Haberler on: 2 Jul 2017 - 21:12:28
Bence felaket bi takas indiana açýsýndan. Þunu yapmaktansa trade deadline'ý beklemek çok daha mantýklý olurdu. Hele ki söylendiði gibi bostonun crowder-smart-pick (hangi pick bilmiyorum ama pick olmadan bile daha iyi teklif) þeklinde bir teklifi varken bu takas olduysa presti baya iyi kafalamýþ hakikaten. Pick almadan george'un takas edilmesine anlam veremiyorum.

Oladipo overpaid mi emin degilim ama underpaid olmadýðý kesin. Yýldýz oyuncu olmasýný hala bekleyen kaldý mý bilmiyorum ama bendeki imajý hiçbirþeyi çok iyi yapamayan, tek büyük getirisi enerji olan bi adam. Ýyi savunmacýlýðý da biraz mit. Okc kontratý verdiði zaman endiþeliydim açýkçasý, gittiðine üzüldüm diyemem. Westbrook un yanýnda zaten kendini konumlandýrmasý zordu ki houston serisinde hücumda savunmada hiçbirþey yapamamasý rahatsýz ediciydi.

Sabonis iyi oyuncu ancak tavaný çok yüksek deðil gibime geliyor. Dýþ þutunu inanýlmaz geliþtirirse o zaman belki fark yaratan bir oyuncu olabilir ama çok zannetmiyorum. Savunmasý göründüðünden daha iyi yalnýz, o konuda umutsuz deðilim. Yine de günümüz basketboluna uymayan bi oyuncu olduðu kesin, dolayýsýyla kayýp olara görmüyorum gidiþini okc açýsýndan.

Ýþin garibi ayný pakede presti kontratýnýn son senesindeki ibakayý verdi, þimdi ise kontratýnýn son senesindeki george alýyor. Ýki tane tek taraflý takasla ibakayý george a donusturmus oldu. Saygýyla eðiliyorum önünde, kendisine kýzdýðým zamanlar oldu ama herif büyük gm. George ayrýlsa bile oladipoya o parayý vermektense cap esnekliðini tercih ederim.

Pritchard ne yapmaya çalýþýyor hiçbir fikrim yok. Bari asset toplasaydý. Neredeyse sign and trade sayýlabilecek þekilde cp3 yi gonderen clippersýn aldýðý paket bile çok daha iyi. Ucuz kontratlý, rahatlýkla takas edilebilecek adamlar var en azýndan.
12  Basketbol / New York Knicks / Re: Off-season 2017 - Bye bye Melo on: 22 Jun 2017 - 10:50:08
porzingis'in takas edilmesi bana da mümkün gelmiyor ama yine de adamla ilgili söylenti çýkmýþ olmasý bile new york knicks için problemdir. franchise yýldýzýný bulmuþsun, unicorn denen doða harikasý bir bir adam var elinde, nasýl oluyor da haberler çýkýnca phil jackson çýkýp "saçmalamayýn ne takasý" demiyor? oyuncuyu memnun etmek, pohpohlamak için hiçbir çaba sarf edilmiyor. hakikaten phil'in new york'u sabote edip baþka bir yere gitme ihtimali beni korkutuyor.

evan turner'ýn birkaç gün önce attýðý tweet ilginç:

Evan Turner ✔ @thekidet
Question: if you were in Phil Jackson's shoes and Ms. Buss said that she would get back w/ u if u trade Porzingas to the lakers, would u?
13  Basketbol / NBA / Re: 2017 Playoff Eþleþmeleri on: 15 Jun 2017 - 15:14:42
bir kere daha cleveland'ý býrakmaz diye düþünsem de daha önce cleveland ve miami'den ayrýlmadan önce de benzer düþünüyordum, o yüzden belli olmaz. lebron uzun süredir kendini hep en yüksek þampiyonluk þansý olan takýma atma kafasýnda, hatta izlediði yol kevin durant'e de ilham oldu, aynýsýný o da yaptý.

gitsin clippers'a bence. seneye clippers þampiyon olur sonra da durant boston'a gider, oyun tarzlarýný çok beðeniyorum o yüzden gittim diye de bir hikaye uydurur.
14  Basketbol / NBA / Re: 2017 Playoff Eþleþmeleri on: 9 Jun 2017 - 14:48:17
savunmasýnýn bu kadar ön plana çýkmasýna ne diyosun peki? yok mu yani russ'tan kurtulduðu için en ufak bir rahatlama?

savunmasýnýn bu kadar ön plana çýkmasý tamamen rolüyle alakalý. pota altý savunuculuðu yapýyor, o yüzden daha fazla göze batýyor. oynanan basketbolun deðiþmesiyle çok alakalý bu. yoksa bire bir savunmasýnda büyük bir deðiþim yok. zaten kötü savunmacý deðildi, gsw'ye gelince de bir anda stopper haline gelmedi. kawhi leonard kýyasý vardý postlarýn birinde, bence alakasý yok. leonard'ýn birebir savunmasý bambaþka bir þey.

geçen seneki gsw-okc serisinde de durant savunmada benzer bir rolde oynayýnca etkili olmuþtu baya. þu anki halinden farký yoktu bence.

piskolojik rahatlamadan bahsediyorsak, elbet fark etmiþtir, sonuçta adam gsw'ye gitmek istediðine göre demekki halinden çok memnun deðildi. ama ben bunun russ'tan ziyade yaþam tarzýyla, bulunduðu ortamla ve takýmýn oyun tarzý, ve kadrosunun toplamýyla ilgili olduðunu düþündüðüm. russ-kd beraberken yanlarýnda klay thompson olsa mesela sanmýyorum ki durant bulunduðu yerden þikayet etsin. okc maalesef senelerdir þutör winger problemini çözemedi, herkes þampiyon olamadýklarý için westbrook'u sorumlu gösterebilir ama benim için bu gülünç bir önerme. kd ve russ'ýn yanýnda asla nokta bir þutör olmadý. klay thompson'ý geçtim, andre igoudala kadar þut sokan adam bile olmadý okc'de hiçbir zaman. (harden'dan sonrasýný konuþuyorum tabi, zaten harden'lý takým daha çok gençken final oynadý, muhakkak daha iyisi de olurdu).

Durant % 50 civarý skor üretirken, Miami serisini %20,Spurs %34,GSW  serisine %33 le nokta koyan ayný skorer garddan bahsediyoruz deðil mi?

evet abicim, aynen dediðin gibi. miami'de seri 3-1'ken 5. maçta fark yenmiþken, westbrook'un kötü þut performansý yüzünden þampiyonluk gitti, tamam kardeþim. curry geçen sene final 7. maçta 19'da 6 attý, klay thompson 2005 yýlýnýn mart ayýnda mersin idman yurdu karþýsýndan maçta %23'le þut atmýþtý, o da çok kötü oyuncu. lebron kazandýklarý finalin son maçýnda %37,5'la þut attý. kaybetselerdi ipi çekilirdi. oysa tristan thompson ayný maçta %100'le þut attý, az kalsýn lebron yüzünden thompson'un þampiyonluðu güme gidiyordu.
15  Basketbol / NBA / Re: 2017 Playoff Eþleþmeleri on: 9 Jun 2017 - 10:57:05
Durant Russ yüzünden yakýnýndan geçemediði yüzüðe sonunda kavuþtu.Uzun yýllar o eziyeti çekmiþ bir oyuncu olarak dilerim 2-3 yüzük daha kazanmayý bilir.GSW potaaltýda ekstra kötüydü ama Curry 13 ribaundla uzunlarýn eksikliðini aratmadý!

her fýrsatta russel westbrook'a bir giydirme çabasý hakikaten çok enteresan, psikanalistlerin incelemesi gereken bir vaka.

3 konferans finali 1 nba finali. arada bir de konferans yarýfinali var ki playoffunda westbrook oynamamýþtý. yüzüðe nasýl yaklaþýlýyor baþka? üþenmeyip geçen seneki okc-gsw serisini izleyin abicim, kim kimin yüzünden yüzük alamadý acaba?

bir de durant'i gsw'de daha rahat oynarken görmek de hiç garip deðil. bomboþ alan var, 1 kere bile ikili sýkýþtýrma gelmiyor adama, cirit atýyor dolayýsýyla. okc'ye göre daha verimli oynamamasý garip olurdu zaten. daha az usage, daha büyük alan, üçlüðün 2 metre dýþýnda bile tehdit yaratan þutörlerden bahsediyoruz. golden state'e westbrook'u koy, o da verimli oynar. kafadan 5 tane boþ smaç vuracak zaten.
Pages: [1] 2 3 4 ... 174