Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/61/1004561/batug.org/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/61/1004561/batug.org/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/61/1004561/batug.org/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3 Latest posts of: Кириленко
Welcome, Guest. Please login or register.
19 Oct 2021 - 16:02:54
  Show Posts
Pages: [1] 2 3 4 ... 81
1  Basketbol / 2011 Playoff Eþleþmeleri / Re: Chicago Bulls - Miami Heat (Doðu Konferansý Finali) on: 28 May 2011 - 17:26:06
Tansiyon haplarýmý hazýrladým, bekliyorum.
2  Basketbol / NBA / Re: NBA Playoffs 2011 - Ödüllü Tahmin Yarýþmasý on: 28 May 2011 - 17:23:29
Miami Heat: 4 - Dallas Mavericks: 2

MVP: LeBron James
3  Basketbol / 2011 Playoff Eþleþmeleri / Re: Chicago Bulls - Miami Heat (Doðu Konferansý Finali) on: 27 May 2011 - 17:19:53
Yalnýz þu serideki basketbol yoðunluðunu gördükten sonra, gelecek birkaç sene içinde doðu konferansýndan bu iki takým haricinde bir ekip Nba finali'ne çýkarsa gerçekten þaþýrýrým.
4  Basketbol / 2011 Playoff Eþleþmeleri / Re: Chicago Bulls - Miami Heat (Doðu Konferansý Finali) on: 16 May 2011 - 16:13:59
Chicago'lu topçular daha ilk maçtan tüm laflarýmý yedirdiler valla bana. Ne Rose'un öyle çok inanýlmaz oynamasýna, ne de Boozer'ýn Bosh'u denize dökmesine gerek kalmadan eze eze aldýlar maçý. Uzun bir aradan sonra canlý maç seyredebilmemin etkisiyle abartýyorumdur belki ama, ben hayatýmda böyle savunma görmedim gerçekten. Watson'dan Ömer'e kadar oyuna giren herkes rakibine hayatý zindan etti. Yani sanmýyorum ki dünyanýn belki de en iyi iki oyuncusu bundan daha fazla pasifize edilebilsin -özellikle 2. yarý-. Hustle farký bu kadar büyük olunca da maç koptu gitti.

Miami için bence en önemli sorunlardan biriyse Spoelstra'nýn kafasýnýn þimdiden karýþmýþ olmasý. Ýlk 10 maçta bir defa oynattýðý Dampier'a dönmesi, Haslem'a þans vermesi -gerçi kime verecek baþka- filan buna delalet, ki karþý tarafta oturmuþ, her oyuncunun rolünün fazlasýyla belli olduðu bir Bulls takýmý varken bu tip oynamalarýn kýsa vadede dengeleri deðiþtirebilmesi bana çok kolay gelmiyor.

Heat'in bu maçta sonra silkinip kendine geleceðini, en azýndan bu kadar out-hustle edilmeyeceðini düþünüyorum elbette ama, Bulls bu savunma yoðunluðunu diðer maçlarda da sürdürmeyi baþaracaksa Allah Miami halkýna sabýr versin.
5  Basketbol / NBA / Re: NBA Playoffs 2011 - Ödüllü Tahmin Yarýþmasý on: 16 May 2011 - 05:00:20
Miami Heat: 4 - Chicago Bulls: 1
Dallas Mavericks: 4 - OKC Thunder: 2

20
6  Basketbol / 2011 Playoff Eþleþmeleri / Re: Chicago Bulls - Miami Heat (Doðu Konferansý Finali) on: 14 May 2011 - 07:49:14
Bunu tam olarak nasýl ifade edebilirim bilmiyorum ama, maç içinde henüz yorgunluk emareleri göstermeye baþlamamýþ bir Celtics'in -tüm sakatlara raðmen- Bulls'tan daha sert & saðlam bir ekip olduðuna inanýyorum þahsen. Yani demek istediðim þu ki, genç Bulls'un Heat'i maç içindeki belli bölümlerde Boston'lu kaþarlar kadar zorlayabileceðini, onlar kadar sertlik gösterebileceðini düþünmüyorum. Ha tabi buna karþýlýk Bulls da geniþ ve dinamik kadrosu sayesinde Boston gibi maç sonlarýnda düþmeyecek, aksine Heat'e göre daha enerjik olacaktýr büyük ihtimalle. Ayrýca Thibodeau da Spoelstra'ya aðýr basýyor yine.

Boozer'ýn durumunu da göz önüne alarak 4-1 dedim gerçi ama, eðer o da eski günlerinden bir demet sunup en azýndan Bosh'u dengeler, Rose da Wade filan dinlemeyip o'na karþý önemli bir üstünlük kurmayý baþarýrsa iþler baya deðiþir elbette.
7  Basketbol / Chicago Bulls / Re: Haberler on: 12 May 2011 - 19:42:16
Ersan Beyaz Rus bir bayanla evli bildiðim kadarýyla. Semih de yurda döndüðü için, artýk tek umudumuz Ömer.
8  Basketbol / 2011 Playoff Eþleþmeleri / Re: Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks (Batý Konferansý 2. Tur Eþleþmesi) on: 9 May 2011 - 04:10:39
bu arada o 4-0'ý sýrf apaçilik olsun diye ben demiþtim. Yoksa Lakers'ý favori görüyordum ben de. Smiley

Ýmkansýzlýklar yüzünden maçlarý canlý izleyemiyorum, ama yýllarýn hater'ý olarak Phil Jackson'un kariyerinin böyle bitmesi benim bile içimi burktu. Ne bileyim daha epik bir final olsaydý keþke. Þimdi özetleri seyrettim, Andrew Bynum'a diyecek laf bulamýyorum gerçekten, tamam Lamar'ýn yaptýðý da flagrant ama bu herifinki direk 1.70 küsurluk adamýn kaburgalarýný kýrmaya yönelik. Neyse aðzýmý bozmak istemiyorum sabah sabah.

Dallas'a da bravo gerçekten, adamlara kýrýlgan dedikçe daha iyi oynuyorlar. Yalnýz þu safhadan sonra Nba finaline çýkan ekip Memphis olursa, Cuban  takýmý satýp kendine ufak bir tekel bayi açar zannedersem.
9  Basketbol / Chicago Bulls / Re: Haberler on: 6 May 2011 - 12:45:29
Þu adama "karaktersiz", "adam deðil", "asla büyük oyuncu olamaz" diye diye beni Lebron hayraný ergenlere çevirdiniz yemin ediyorum. Artýk canýmdan çok sevdiðim Utah Jazz'ý filan býraktým, her gece yatmadan dua ediyorum Miami seri þampiyonluklar kazansýn da insanlar kendisine belden aþaðý vuramasýnlar diye. Yanlýþ anlaþýlmasýn kendisinin her hareketini tasvip filan etmiyorum -etsem ne olacaksa-, eleþtirilerin önemli kýsmýnda da haklýlýk payý buluyorum, lakin sýrf Dwyane Wade'in olduðu bir takýma gitti diye kendisine loser damgasý yapýþtýrmak bana gerçekten inanýlmaz geliyor. Yani her þeye bir derece katýlýyorum da þu yorumu aklým almýyor hakikaten. Sonsuza kadar Mo Williams'la oynasa ya da yazýn Clippers'ý seçse büyük oyuncu olacaktý da þimdi mi bu þansý kaybetti yani? Neyse, bu muhabbet bitmez..

Chicago Bulls baþlýðýnýn da iyice ýrzýna geçmiþ olduk böylece, ama Wade de Illinois çocuðu olduðu için sýkýntý yok.
10  Basketbol / NBA / Re: NBA Playoffs 2011 - Ödüllü Tahmin Yarýþmasý on: 30 Apr 2011 - 19:56:05
Chicago Bulls - Atlanta Hawks: 4-1 5
Miami Heat - Boston Celtics: 4-3 5


LA Lakers - Dallas Mavericks: 4-2
Oklahoma City Thunder - Memphis Grizzlies: 4-1 5

15
11  Basketbol / NBA / Re: Bilmediklerim??? on: 19 Apr 2011 - 09:08:43
Elimde belge yok, lakin draftexpress.com'da yayýnlanan zamanýn draft öncesi ölçümlerine göre howard'ýn da, durant'in de kayýtlara çýplak ayak 6'9" olarak geçtiklerini biliyorum.

Bir de hafýzam beni yanýltmýyorsa -ne kadar ölçü olur bilemem ama- geçen sene Durant Twitter üzerinden Howard'a "senden daha uzunum, istesem pivot bile oynarým" tarzýnda bir þey yazmýþ, Howard ise bunu yalanlamamýþ ve akabinde "sen anca Wnba'de pivot oynarsýn" diyerek Durant'ý komaya sokmuþtu.

Velhasýlý kelam, Durant en az 2.09. Yarýn öbür gün 7 feet çýkarsa da fazla þaþýrmam þahsen.

Daha once boyunun 6 9 yani 2.06 metre olmadigi konusulan Kevin Durant'in gercekten 2.10 civarinda oldugunu belgeleyen turden resimler var mi? Adam kesinlikle daha uzun duruyor. Dun K-Mart'in yanindan gectigi 2-3 pozisyonda baya uzun gozuktu gozume. Kobe de demisti gecen seneki seride listeler ne diyor bilmiyorum ama bariz 7 feet tall diye ki bu da 2.13 yapar.
12  Basketbol / NBA / Re: NBA Playoffs 2011 - Ödüllü Tahmin Yarýþmasý on: 14 Apr 2011 - 19:12:50
East:

Chicago Bulls 4 - 0 Indiana Pacers 5
Miami Heat 4 - 0 Philadelphia 76ers 5
Boston Celtics 4 - 3 New York Knicks 5
Orlando Magic 4 - 1 Atlanta Hawks

West:

San Antonio Spurs 4 - 1 Memphis Grizzlies
Los Angeles Lakers 4 - 0 New Orleans Hornets 5
Dallas Mavericks 4 - 3 Portland Blazers 5
Oklahoma City Thunder 4 - 3 Denver Nuggets 5

30
/ 15 / ?
13  Basketbol / Mock Draft, NCAA & Offseason / Re: NCAA Men's Basketball on: 29 Mar 2011 - 17:59:22
"VCU guard Joey Rodriguez counted one of Kansas' vaunted Morris twins -- Marcus or Markieff -- as one of those many doubters. During a pregame captains meeting with officials, Rodriguez said one of the brothers offered him some parting words: "The run ends here."

"We'll see," Rodriguez shot back.

The Jayhawks saw all right."

O deðil de, bu Morris biraderler gerçekten çok acayip adamlarmýþ. Kendileriyle ilgili NY Times'da çýkmýþ olan yazýyý okuduktan sonra aklýma rahmetli Kemal Sunal'ýn "Ýyi Aile Çocuðu" filmi geldi. Zannedersem ayný hatunla çýkýyor, draft'a da tek vücut olarak girmeyi planlýyorlar.


iþte o yazý: http://www.nytimes.com/2011/03/27/sports/ncaabasketball/27southwest.html?_r=1&partner=rss&emc=rss
14  Basketbol / New York Knicks / Re: Gecenin Maçý 2010 - 2011 on: 16 Dec 2010 - 16:57:17
Bu mesajý yeni gördüm ve yýlmaz bir Haddadi hayraný olarak geç de olsa cevap vermek istiyorum. Þahsen kendisini bu yaz 5 defa canlý izledim ve gerçekten çok etkilendim. "2.18" ve "Ýranlý" sýfatlarýndan ibaret olmadýðýný da rahatlýkla söyleyebilirim. Hücum repertuarý zannedildiðinden çok daha geniþ, öyle ki orta/uzun mesafe þut dahi sokabiliyor, topu bizzat getirdiðine filan bile -ki boru deðil Slovenya'ya, Brezilya'ya karþý filan- birden fazla kez þahit oldum hatta. Ýran þu an çok kötü deðil de, vasatýn altý bir takýmsa bu aradaki fark tamamen kendisine, hakkýný yemeyelim biraz da Arsalan Kazemi'ye aittir. Þimdi elbette "Nba'de her maç 30 dakika oynamayý hakediyor" tarzý bir çýkýþ yapacak halim yok, zaten o kadar iyi topçu olsa þans verirlerdi mutlaka. Lakin her platformda söylediðim gibi, kendisi Thabeet'ten yalnýzca iyi deðil, fersah fersah iyi bir oyuncu. 2. sýradan seçtikleri adamda ýsrar ettikleri için Grizzlies'i de suçlayamýyorum, ama o'na verilen þanslar Haddadi'ye verilseydi eminim ki çok farklý olurdu.

Mozgov'a gelince, avrupa basketbolunu pek takip etmiyorum ama kendisinin milli takým performanslarýný ben de çok beðenmiþimdir hep, fiziksel özellikleri ve atletizmi de oldukça iyi olsa da, -þu ana kadarki Nba performansýndan baðýmsýz olarak- Haddadi'den mühim bir oyuncu olduðuna katýlmýyorum. Hamed reisin fundamentalý, liderlik özellikleri, yeri geldiðinde takým arkadaþý Rudy Gay'e gider yapmasý -Amerika-Ýran maçý- yeter. Çok sevdik be abi..

haddadi'nin baþka ne gibi bir vasfý var peki, onu söyle madem. sýrtý dönük oyunu mu, ayak çabukluðu mu, ribaund sezgisi mi? nedir onu mozgov'dan iyi veya daha potansiyelli bir uzun yapan? potansiyeli gösteren bir ölçü birimi olsaydý kafamdakileri o þekilde ifade ederdim, ancak maalesef yok. bu durumda bana göre mozgov o adamlardan daha potansiyelli demek dýþýnda sadece þimdiye kadarki performanslarýný örnek gösterebilirim, onlarý da yukarýda saydým.
15  Basketbol Dýþý / Televizyon / NTV SPOR on: 26 Nov 2010 - 16:31:49
Çok teþekkürler Cem.
Pages: [1] 2 3 4 ... 81