Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/61/1004561/batug.org/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/61/1004561/batug.org/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3 Print Page - MVP 2015

batug.com forum sayfalari

Basketbol => NBA => Topic started by: memir on 6 Apr 2015 - 20:15:07Title: MVP 2015
Post by: memir on 6 Apr 2015 - 20:15:07
Son senelerin en çekiþmeli Mvp yarýþlarýndan birini yaþadýðýmýz bu günlerde forumda gider bu konu.

Houston'ýn Warriors'a nazaran çok daha dar bir rotasyona sahip olmasý, Howard'ýn ligin neredeyse yarýsýný kaçýrmasý, þuan ligin en iyi derecesine sahip 3. takýmdan Harden'ý çýkarttýðýmýzda Houston'ýn playoff'a dahi kalamayacaðý fikrini göz önüne alýp, biraz da homerlýk katýnca benim oyum Harden'a gidiyor.

edit: chris paul eklendi.


Title: Re: MVP 2015
Post by: abay on 6 Apr 2015 - 23:33:51
Memir inanamýyorum ama sana aynen katýlýyorum. Yaþlanýyorum galiba. Bir vakar çöktü üstüme sanki. Baba olmak böyle bir þey demek ki. :D


Title: Re: MVP 2015
Post by: McGiven on 7 Apr 2015 - 00:12:52
curry ile westbrook arasýnda kaldým. az bir farkla westbrook'a gitti elim zira bu sene onun almasý gerektiðini düþünmezsem sonra hiç düþünmeyeceðim gibime geliyor. belli olmaz, büyük konuþmamak lazým tabi.


Title: Re: MVP 2015
Post by: mtk on 7 Apr 2015 - 00:40:34
Son bir aydýr mütemadiyen deðiþtiriyorum tercihimi. All-Star'dan bu yana devamlý olarak Curry diyordum. Geçen ay bir ara "Curry alacak ama sanki Westbrook hakediyor daha çok" demeye baþladým. Westbrook biraz sakinleþip maçlarda da saçmalama katsayýsýný arttýrýr, Curry de sezon boyu devam ettiði düzeyde giderken Harden'ýn vites arttýrmasý sonucu (tabii bunda Houston'ýn ikinci sýraya yükselmesinin de payý var Batý'da) Harden'a hafiften kaymaya baþladým. Þimdilik Harden'a oy verdim ama þu üçünden hangisi alsa haketti derim.

Curry'nin dezavantajý þu anda takýmýn çok rahat bi þekilde götürüyor olmasýndan ötürü ekstra bir katký koymaya ihtiyacý olmamasý. O da bu kadar yakýn bir yarýþta biraz algýyý etkiliyor.

Öte yandan Lebron da Davis de þu son haftalardaki oyunundan sonra Chris Paul de baþka bir sene olsa MVP'nin rahat ilk 2-3 adayý arasýna girebilirdi


Title: Re: MVP 2015
Post by: Kensai on 7 Apr 2015 - 00:48:30
harden almalý, curry alýr.


Title: Re: MVP 2015
Post by: R#9 on 7 Apr 2015 - 00:51:57
ben Curry diyorum.
en onemli faktor Curry'nin, Harden ve Westbrook'a gore daha az sure alip daha cok katki saglamasi.

Curry'nin tek dezavantaji gsw rosterinin okc'ye ve rockets'a gore daha yetenekli/derin olusu.
Harden olmadan Houston, Westbrook olmadan OKC, bugunku Knicks, Philly, Lakers gibi olur...ama Curry'siz GSW, yine birseyler yapar gibime geliyor.

Harden'in kesinlikle Westbrook'a gore daha avantajli oldugunu dusunuyorum. Takimlarinin potansiyelleri (Howard'in yoklugunu dusunerek) hemen hemen ayni.
OKC ve Rockets'in oyun sistemleri hemen hemen ayni. Harden al, at. Westbrook al, at. Tek adama dayali oyun sistemi.

Curry'nin takim oyunu oynama, oynatma gayreti. Bencillik katsayisinin Harden ve Brook'dan az olmasi. GSW'nin Curry sayesinde seyir zevki yuksek bir oyun oynamasi. GSW'nin ligin zirvesinde olmasi. Fundamental'deki Curry ustunlugu gibi sebepleri goz onunde bulundurarak Curry diyorum.


Title: Re: MVP 2015
Post by: seko on 7 Apr 2015 - 00:54:57
ilk üç gün ben de curry'i destekledim, artýk harden diyorum.


Title: Re: MVP 2015
Post by: memir on 7 Apr 2015 - 01:54:34
Curry'nin takýmýna Harden'dan daha az sürede daha fazla katký saðladýðýna dair istatistikler varsa görmek isterim.

Curry'nin avantajý takýmýnýn bütün nba'in üzerinden geçtiði bir sezon yaþamasý, bir de sempatik tavýrlarý, kalpleri ýsýtan üçlükleri ve handling'i sayesinde hepimizin sevgilisi olmasý olarak görüyorum. Ýnanýlmaz bir sezon geçiriyor, onu küçültmüyorum ama Harden'ýn bu sene yaptýðý þeyin daha büyük bir olay olduðunu düþünüyorum. Sezon baþýnda Ömer ve Parsons gidince bir çok otorite Houston'ýn playoff'a ya son iki sýradan gireceðini ya da giremeyeceðini düþünüyordu.Üstüne Terrence Jones'un ve Howard'ýn bu kadar maç kaçýrdýðý, batýnýn alev alev yandýðý bu sezonda Houston'ý tek baþýna ligin en iyi 3. takýmý yapmasý bireysel olarak Curry'nin yaptýklarýnýn çok üzerindeyken, takým olarak ta bu þartlar altýnda olabileceði en yakýnýnda.

Bu ikisi dýþýnda sýralamam Anthony Davis-Lebron-Cp3-Westbrook olarak gider ki westbrook'a kiþisel hiç bir garezim yoktur. Play-off mücadelesi veren oyunculardan Anthony Davis'in daha öne çýktýðýný düþünüyorum, hem daha kötü takým hem de daha iyi istatistiklerle (eff. vs de dahildir) bir þekilde playof yarýþýnda tutuyor takýmýný.


Title: Re: MVP 2015
Post by: R#9 on 7 Apr 2015 - 02:24:04
Curry'nin takımına Harden'dan daha az sürede daha fazla katkı sağladığına dair istatistikler varsa görmek isterim.

PER
Curry 27.56
Harden 26.96

MPG
Curry 32.8
Harden 36.9

TEAM RECORD
GSW 63-14
HOU 53-24


Title: Re: MVP 2015
Post by: Slaughter on 7 Apr 2015 - 02:27:07
Ýyi de þu 3. verdiðin istatistikte sadece 1 adam katký yapmýyor takýma.


Title: Re: MVP 2015
Post by: Cagatay on 7 Apr 2015 - 02:36:07
Son 15-20 yildaki MVP verme kriterlerini dusununce Curry'nin almasi gerekir. Acik farkla en iyi takim, takim arkadaslarini daha iyi oyuncular yapmak, super kisisel performans, vs. vs. gibi MVP kriteri olan tum kutulara tik atiyor. En az 2006 Steve Nash kadar iddiali olmali.

Harden'in takiminin bu kadar siyrilan bir konumu yok ki her an 6'ya kadar dusebilir Rockets.

Oylar bolunurse surpriz cikabilir ama bu ikisine ek olarak sadece Westbrook'un hafiften sansi var, o da takimi playoff'a kalirsa. Digerleri (ozellikle Paul) imkansiz.


Title: Re: MVP 2015
Post by: TiMert on 7 Apr 2015 - 02:43:14
Öncelikle LeBron ve Paul'ü sezon genelinde ayný etkiyi yaratamadýklarýný düþündüðümden elemek durumundayým.

Bir de All-Star'da bile etmen olarak gördüðüm "takýmý yukarý taþýyabilme" olayýný MVP ödülünde etmen olarak yazmazsam kendimle çeliþeceðimi düþündüðümden Davis ve Westbrook'u hangisinin takýmý playoff'a kalamazsa yarýþtan çýkarýrým. Zaten hal böyle olunca iki oyuncunun da yapmýþ olduklarý inanýlmaz þeyler olsa da (çünkü X takýmý playoff'a sokmak bazen y takýmýný liderliðe taþýmaktan daha deðerlidir) spotlarým beni ister istemez Curry-Harden ikilisine götürüyor.
 
Arkadaþlar çok güzel çözümlemeler getirmiþ, özellikle Curry'nin takýmýnýn ona daha az ihtiyacý olmasýndan kaynaklanan dezavantajýný (Harden bu sebepten istatistiksel olarak zaten bir týk önde) belirtirken ki katýlmamak elde deðil. Ancak karþý görüþ olarak sunulan ve beni de yanýltan olgu; Harden'ýn ne zaman patlayacaklar diye beklediðimiz toplama kampýný ýsrarla ve yýrtýnarak tepede tutmasý benim için bir týk öne geçmiþ vaziyette.

MVP tartýþmasýnda pek yorum yapmadým bugüne kadar çünkü Houston'ýn bir yerde patlayacaðýný düþünüyordum ve Westbrook'un basketbol katliamýyla yaptýðý istatistikleri pek takmýyordum açýkçasý. Curry'nin de takýmýnýn mevcut konumu itibariyle ipi rahatça göðüsleyeceðine kanaat getirmiþtim.

5 maç kaldý ve Houston 2 kere Spurs ile oynayacak. Bir maðlubiyetin çok þey kaybettirdiði Batý'da tepetaklak olabilirler ve benim ibrem de tekrar Curry'ye dönebilir, sonuçta sýralamanýn algýmý ne kadar etkilediðini söyledim. Ama bugün için elindeki malzemeyle en iyi iþi çýkartanýn Harden olduðunu düþünüyorum, bugün seçim olsa oyumu ona verirdim.Title: Re: MVP 2015
Post by: Alibet on 7 Apr 2015 - 02:48:16
Curry þu an hem PER , winshare rate, plus-minus, RPM  gibi bilimum advanced stats'te Harden'ýn önünde. Ayrýca  16 tane son çeyrekte maçlar koptugu  hiç süre almamýþ. Warriors þimdiden 63 maç kazanmakla kalmadýgý gibi, points differential'da tüm zamanlarda ilk 10'a giriyor þu an +10.4 ile. Bence Curry seçilmeli ve de seçilecek diyorum.


Title: Re: MVP 2015
Post by: R#9 on 7 Apr 2015 - 04:02:57
Cok bahsedilmeyen ama bence MVP secimine direkt etki edecek bir diger unsur da GSW 4-0 HOU.
8 kasim gsw@hou (98-87)
Curry 34-9-5 stl 4
Harden 22-7-7 stl 2
10 aralik hou@gsw (93-105)
Curry 20-7-7
Harden 34-7-4 stl 4
17 ocak gsw@hou (131-106)
Curry 27-7-11 stl 3
Harden 12-4-4 stl 1
21 ocak hou@gsw (113-126)
Curry 22-3-10 stl 1
Harden 33-4-6 stl 2

2 sene once curry hakettigi halde all-star secilmemisti, bu hirsla dumeni pozitif yone kivirdi ve oyuncu olarak 1-2 kademe atladi.
Eger MVP secilemezse onumuzdeki 4-5 sene ligi domine eden bir MVP canavarina donusebilir


Title: Re: MVP 2015
Post by: Gorky on 7 Apr 2015 - 05:08:51
Curry alir. Westbrook'un performansi da son donemde gordugumuz en inanilmaz seylerden biri.


Title: Re: MVP 2015
Post by: judas on 7 Apr 2015 - 10:19:36
ben Curry diyorum.
en onemli faktor Curry'nin, Harden ve Westbrook'a gore daha az sure alip daha cok katki saglamasi.

ben de emir gibi buraya takýldým. cevap olarak PER istatistiklerini vermiþsin ancak PER zaten dakikalarý da eþitleyen bir istatistik. yani daha az dakikada daha çok PER gibi bir þey mümkün deðil.

ayrýca westbrook'un PER'i curry'den daha iyi. curry'den 1.5 dakika fazla sahada kalan westbrook sayý, ribaund, asist ve top çalmada curry'den daha iyi.

yani özetle böyle bir faktör yok. hatta takýma daha çok katký vermeyi göz önünde bulunduracaksak curry geri düþer, çünkü zaten diðerleri kadar katký yapmasýna gerek yok.


Title: Re: MVP 2015
Post by: R#9 on 7 Apr 2015 - 10:59:14
3 istatistik yazdim. 1 tanesine takilmamamiz lazim. (Benim yazdigim PER Curry'nin oynadigi 32 dakika ve Harden'in oynadigi 37 dakika bazli. PER'in dakikalari esitledigi konusunda katildigim ve katilmadigim yerler var)
Curry/Harden'in oynadigi dakikalari ve team recordlari yazdim.
Herbir istatistigi butunun bir parcasi olarak goruyorum.
Westbrook'a hic deginmek istemedim onun ve okc'nin oynadigi "basketbolu" izleyince.
Kaldi ki OKC nin siralamadaki yeri zaten Westbrook 'u yarisin disina itiyor.
GSW sezonun buyuk bolumunda 3. ceyregi ve 4. ceyregi formalite icabi oynadi. Yani bir boks macina benzetirsem isi 3-4 raundda KO ile bitirdiler. HOU bunu 12. raunda ve TKO ya kadar goturdu.
Curry ve arkadaslari isi erken bitirdiler ve Curry'e gerek kalmadi. Bu Curry'nin degerini arttiriyor fakat GSW nin tek oyuncu takimi olmamasi MVP yarisinda Curry icin bir dezavantaj.
Title: Re: MVP 2015
Post by: Alibet on 7 Apr 2015 - 18:38:26
Westbrook  38.3  ile NBA tarihinde  ilk 3'e girecek bir usage rate ile oynuyor ,  86-87 jordan ve 2005-2006 kobenin hemen arkasýnda. Elde ettigi  rakamlar bu açýdan bakýnca çok anormal degil. . Triple double gibi overrated bir istatistigin ekmegini biraz  yedigini düþünüyorum. ..Ecnebilerin '' setting the table'' dedigi þeyde  bu sene fazlasýyla seviye atladýgýný düþünsem de verimliligi  yeterli degil.  %42 fg  %29 üçlük ile oynamýþ sezon boyunca ki son 20 maçta %45 fg nin üstünde bitirdigi maç sayýsý 3. Bu yüzdelerle bir de 25 þut kullanmýþ maç baþýna. Þu an adaylar arasýnda Chris Paul ile bile anca  kafa kafaya oldugunu düþünüyorum, Curry'i veya harden'i geçebilmesini býraktým.Paul'un   Grifffinin yoklugunda 5 þubat 15 mart arasý; OKC'e göre bence  daha zayýf bi support cast ile,neredeyse benchsiz yaptýklarýný Westbrook  ile kýyaslayýnca westbrookun gereksiz ön plana alýnýdýgý kanaatindeyim  bu yarýþta. Ya da en azýndan Paul ile Davis'in daha fazla adý geçmeli. http://sports.yahoo.com/nba/players/3930/gamelog/  


Title: Re: MVP 2015
Post by: Palin on 7 Apr 2015 - 19:32:58
Bu sezon mvp karþýlaþmasý 2006 daki Nash-Kobe ikilisine 2007 Nowitzki eklenmesi gibi.  2006 da Amare yokken Nash liderliðinde Suns ligi 3. sýrada bitirmiþti. Kobe insanüstü istatistikler yapýp Lakers'ý 7. sýradan playoffa sokmuþtu, 2007 de ise Nowitzki'nin sürüklediði Mavs  ligi domine etmiþti. Nash=Harden, Kobe =Westbrook, Nowitzki = Curry diyebiliriz. Tek fark Harden'ýn Nash'e göre daha iyi istatistiklere sahip olmasý.

Ben Harden diyorum ancak Curry olacak gibi.


Title: Re: MVP 2015
Post by: WADE#3 on 7 Apr 2015 - 20:12:35
Curry olamazsa tüm MVP ezberleri bozulur.Þu anda diðer isimleri bile söyleyenler Curry'nin alamayacaðý önþartýyla söylüyor genelde.

Onu çýkarýrsak takým ne olur kýyaslamasý MVP'de geçmiyor.LeBron ,Durant ,Nash ,Kobe ,Rose ,Duncan falan kötü takýmlarda oynamýyorlardý.En iyi takýmlardan(burada iyilik kýstasý birçok seneninde önündeki bi Warriors'tan bahsediyoruz) o iyiliðe en büyük katkýyý yapan alýyor.Curry her açýdan ortaya çýkan sonucun en önemli sebebi.Yanýndakiler iyi ,oyunda herþeyi kendisi yapmak zorunda kalmýyor veya maçlar koptuktan sonra oynamýyor diye oyuna ve takýma etkisini görmezden mi gelelim.

Harden bu sene oyununun görkemini inanýlmaz noktaya çýkarsa da geçen sene Parsons ,Ömer ,Lin ,Howard ,Jones vs vs... ile yaptýðý da bunun çok üzerinde deðildi.Þunlarý eklesen Harden þu noktaya çýkarýr diyemiyorum açýkçasý.Hatta direk temelden Harden þu Warriors'la bu uyumu saðlayabilir miydi buna bile emin olamam ,olamayýz.Belki de bu açýdan bakýnca sorun McHale'in yetersizliðine de gidebilir ama benim gördüðüm bu.He bu bir kriter midir; geçen senelerde öyleydi.

edit: Ben en üstte yazdýðým yerdeyim.Bence seçildi bile.Her ne kadar sevmediðim sebepler olsa da sempati oylarýný da Curry'ye yazýyorum.Yine de ben final mvpsi olmasýný tercih ederim   :laz:


Title: Re: MVP 2015
Post by: abay on 8 Apr 2015 - 00:55:02
Þimdiye dek yapýlan tercihlere baktýðýmýz zaman Curry'nin alacaðýna ben de inanýyorum ama Houston temelde þunu oynuyor : pota altýndan oyuna sokarken Harden'a ver,rakip sahaya getirsin,elinde sektire sektire son 5 saniye kalan dek beklesin,sonra kaldýrýp atsýn ve ya Allah ne verdiyse yardýrýp potaya doðru,faul alsýn.VE ÝÞE YARIYOR !!!

Ligin en iyi 3. derecesine sahip olan takýmýn,þu an ligdeki en iyi 3 oyuncusundan biri olan temel direðine MVP ödülünü vermek de mantýksýz ya da olmaz deðil.Yani ben de kýl oluyorum Harden'ýn ripine,karakterine,oyun stiline ve Houston takýmýna-couchuna-GM'ine ve hatta onun yetiþtirdiði þimdiki Sixers GM'ine dahi ama "Ligin en iyi takýmýnýn en iyi oyuncusuna verme" olarak tarif edilebilecek yazýlý olmayan kanuna bir istisna olacaksa o da bumyýlki Harden olur ve bence olmalýdýr da.


Title: Re: MVP 2015
Post by: bullsarda on 8 Apr 2015 - 01:11:47
En az 2006 Steve Nash kadar iddiali olmali.

þuna katýlmam mümkün deðil. steve nash o oyunu oynayabilecek yegane kiþi, tüm yapýyý iþler vaziyette tutan temel parça idi.

curry alýr, harden almalý.Title: Re: MVP 2015
Post by: Alibet on 8 Apr 2015 - 02:41:34
þuna katýlmam mümkün deðil. steve nash o oyunu oynayabilecek yegane kiþi, tüm yapýyý iþler vaziyette tutan temel parça idi.

curry alýr, harden almalý.Golden State's offense falls from a 113.8 offensive rating (the best mark in the league) to 100.8 without him .

Curry de yapýyý ayakta tutan kiþi yalnýz. Evet hucum geçen seneki bogucu isolationlardan kurtuldu, daha hareketli,paslý bir sistem geçti, Kerr'e tebrikler ama Warriors kadrosunda ortalama üstü yaratýcý kim var allah aþkýna. Ýç tehdit denen þey Bogut'ta sakatlýlardan sonra kalmadý. Biraz Klay dýþýnda sette düzgün þut yaratabilecek adam yok kadroda. Ama Curry öyle bir tehdit ki her oynadýgý pick and roll savunmayý 4'e 3 býrakýyor, 30 feet'te ikili sýkýþtýrma yaparken buluyor savunma kendini her pozisyonda.


Title: Re: MVP 2015
Post by: Kensai on 8 Apr 2015 - 09:22:56
Þimdiye dek yapýlan tercihlere baktýðýmýz zaman Curry'nin alacaðýna ben de inanýyorum ama Houston temelde þunu oynuyor : pota altýndan oyuna sokarken Harden'a ver,rakip sahaya getirsin,elinde sektire sektire son 5 saniye kalan dek beklesin,sonra kaldýrýp atsýn ve ya Allah ne verdiyse yardýrýp potaya doðru,faul alsýn.VE ÝÞE YARIYOR !!!

Ligin en iyi 3. derecesine sahip olan takýmýn,þu an ligdeki en iyi 3 oyuncusundan biri olan temel direðine MVP ödülünü vermek de mantýksýz ya da olmaz deðil.Yani ben de kýl oluyorum Harden'ýn ripine,karakterine,oyun stiline ve Houston takýmýna-couchuna-GM'ine ve hatta onun yetiþtirdiði þimdiki Sixers GM'ine dahi ama "Ligin en iyi takýmýnýn en iyi oyuncusuna verme" olarak tarif edilebilecek yazýlý olmayan kanuna bir istisna olacaksa o da bumyýlki Harden olur ve bence olmalýdýr da.

salih, harden'ýn oyununu bu kadar basite indirgemek yanlýþ. bu kafayla bakarsan dirk nowitzki için postta top alýp fadeaway atýyor deriz. sandýðýn kadar kolay olsaydý emin ol onun kadar çabuk, onun kadar þutu olan bir sürü adam var, onlar da mvp kalibresinde oyun oynardý. harden'ýn her þeyden önce çok üst düzey bir oyun okuma yeteneði ve basketbol iq'su var. takýmý tek baþýna taþýdýðýna dair kimsenin bi þüphesi yok, diðer tarafta all-star olmuþ/olabilecek 5-6 adamla birlikte oynuyor curry. tamam curry'nin baþarýsýný gölgelememeli bu durum ama biraz harden'ýn içinde bulunduðu durumla takýmý getirdiði noktayý görmekte de fayda var, adamlarýn batýyý 2. bitirmesi muhtemel.


Title: Re: MVP 2015
Post by: judas on 8 Apr 2015 - 10:33:44
3 istatistik yazdim. 1 tanesine takilmamamiz lazim. (Benim yazdigim PER Curry'nin oynadigi 32 dakika ve Harden'in oynadigi 37 dakika bazli. PER'in dakikalari esitledigi konusunda katildigim ve katilmadigim yerler var)

takýldýðým yok, görüþünü yanlýþ bir bilgiyle destekliyorsun, onu düzeltiyorum. 32 dakikalýk PER, 15 dakikalýk PER diye bir þey yok. PER'in amacý zaten takýmlarýn possession sayýlarýný ve oyuncularýn oynadýklarý dakikalarý eþitleyerek istatistiklerini kýyaslayabilmek. PER formülü 1/min ile baþlar, sen katýlsan da katýlmasan da PER istatistiði birim dakika baþýna tutulmaktadýr.


Title: Re: MVP 2015
Post by: riversking on 8 Apr 2015 - 12:04:33
sandýðýn kadar kolay olsaydý emin ol onun kadar çabuk, onun kadar þutu olan bir sürü adam var, onlar da mvp kalibresinde oyun oynardý. harden'ýn her þeyden önce çok üst düzey bir oyun okuma yeteneði ve basketbol iq'su var. takýmý tek baþýna taþýdýðýna dair kimsenin bi þüphesi yok, diðer tarafta all-star olmuþ/olabilecek 5-6 adamla birlikte oynuyor curry. tamam curry'nin baþarýsýný gölgelememeli bu durum ama biraz harden'ýn içinde bulunduðu durumla takýmý getirdiði noktayý görmekte de fayda var, adamlarýn batýyý 2. bitirmesi muhtemel.
Hemen hemen düþündüklerimi aktarmýþ Mert. Harden'ý ancak böyle açýklayabiliriz. Curry'nin kadrosunun da iyi olmasý bence þampiyonluk için bir avantaj teþkil edebilir. Harden bu kadroya final oynatýrsa iþte o zaman çok çok büyük bir iþ yapmýþ olur. Savunmanýn ne kadar önemi olduðunu biliyoruz playofflarda ve finallerde.
GSW bir seviye üstte olsa da hala þampiyonluk için net favori göremiyorum. Genel olarak Batý çok güçlü gibi dursa da hala Spurs'un bu kadar korkutucu durmasý bence diðer playoff takýmlarýnýn güçlerini azaltýyor.

Ben Curry'nin almasýndan yanayým ama Harden alýrsa da haksýz olmaz. Yine de Horford'un da çok gözardý edildiðini düþünüyorum.


Title: Re: MVP 2015
Post by: Tspark on 8 Apr 2015 - 12:35:45
Ben deðerlendirme yaparken iniþ çýkýþ az yaþayan, o olmadýðý zaman takýmýn yerinin çok farklý olacaðý adamlara öncelik veriyorum. Bu sene için Curry çok büyük etken olabilir ama o sezonun yarýsýnda sakat olsaydý, GSW belki lider olamazdý ama yine play-off'ta önemli bir yerde olurdu gibi düþünüyorum. Ayný þeyi Harden için görmüyorum ama, koca sezon nerdeyse Dwight'sýz oynadýlar, buna raðmen Batý'da 2.ler. Eðer Howard yerine Harden olmasaydý bu kadar süre ben play-off'a kalacaklarýný bile sanmýyorum. LeBron da þurda sezonun 2.yarýsýndaki formuyla takýmý bir yerlere taþýyabildi, ki kadro ilavelerinin de bu ilerleyiþte etkisi oldu.

Westbrook ve Davis de çok önemli sezon geçirdiler ama takýmlarý zar zor play-off yapacak, takýmýn baþarý kriteri her zaman en üst kriter olmuþtur seçenler için. Benim adayým Harden yani.


Title: Re: MVP 2015
Post by: bullsarda on 8 Apr 2015 - 13:51:21
Golden State's offense falls from a 113.8 offensive rating (the best mark in the league) to 100.8 without him .

Curry de yapýyý ayakta tutan kiþi yalnýz. Evet hucum geçen seneki bogucu isolationlardan kurtuldu, daha hareketli,paslý bir sistem geçti, Kerr'e tebrikler ama Warriors kadrosunda ortalama üstü yaratýcý kim var allah aþkýna. Ýç tehdit denen þey Bogut'ta sakatlýlardan sonra kalmadý. Biraz Klay dýþýnda sette düzgün þut yaratabilecek adam yok kadroda. Ama Curry öyle bir tehdit ki her oynadýgý pick and roll savunmayý 4'e 3 býrakýyor, 30 feet'te ikili sýkýþtýrma yaparken buluyor savunma kendini her pozisyonda.

bu dediklerinde itiraz edeceðim bir nokta yok zaten. ben daha farklý bir þey söyledim.

ayrýca bogut olmadan 9-6 gsw. bi de böyle düþün :)


Title: Re: MVP 2015
Post by: WADE#3 on 8 Apr 2015 - 19:44:55
ayrýca bogut olmadan 9-6 gsw. bi de böyle düþün :)
Çünkü yerine Speights'i oynatýyoruz.
Curry sakatlansa bile yerine oynayacak olan Livingston farký çok fazla açmaz ,oyun deðiþir belki ama telafi edilebilir bir yere kadar.Ama Bogut'ta öyle birþey yok.Ezeli 20 dk'yý göremiyor hala.Bizde matador savunma üstadý Speights'e kalýyoruz.Üstelik Speights bu sene ulan bu vücutla þurada durup elimi kaldýrsam biraz da postta rakibi itsem takýmda göze batmam diye birþeyler yapýyor.Geçen seneki Speights'in yanýndan Þiþko Nuri geçse rahatça þutunu atardý.


Title: Re: MVP 2015
Post by: abay on 8 Apr 2015 - 20:10:47
salih, harden'ýn oyununu bu kadar basite indirgemek yanlýþ. bu kafayla bakarsan dirk nowitzki için postta top alýp fadeaway atýyor deriz. sandýðýn kadar kolay olsaydý emin ol onun kadar çabuk, onun kadar þutu olan bir sürü adam var, onlar da mvp kalibresinde oyun oynardý. harden'ýn her þeyden önce çok üst düzey bir oyun okuma yeteneði ve basketbol iq'su var. takýmý tek baþýna taþýdýðýna dair kimsenin bi þüphesi yok, diðer tarafta all-star olmuþ/olabilecek 5-6 adamla birlikte oynuyor curry. tamam curry'nin baþarýsýný gölgelememeli bu durum ama biraz harden'ýn içinde bulunduðu durumla takýmý getirdiði noktayý görmekte de fayda var, adamlarýn batýyý 2. bitirmesi muhtemel.

Ben de ayný þeyi düþünüyorum Mert,etrafýndaki vasat parçalarý inanýlmaz seviyelere taþýyor ama bunu bir Nash gibi yapmýyor.

Çünkü yerine Speights'i oynatýyoruz.
Curry sakatlansa bile yerine oynayacak olan Livingston farký çok fazla açmaz ,oyun deðiþir belki ama telafi edilebilir bir yere kadar.Ama Bogut'ta öyle birþey yok.

Gözlerime inanamýyorum,içine saðduyu kaçmýþ.


Title: Re: MVP 2015
Post by: OscarRE on 8 Apr 2015 - 23:07:17
chris paul ve lebron'u deðerlendirmeye çok gerek görmüyorum. ha keza anthony davis mvp konuþmasýna girecek bir takým veya bireysel performansa sahip deðil. geri kalan adaylardan westbrook þut yüzdesini baya düþürdü, bazý maçlarda skora ters etki yaptý bu durum. yarýþ harden ve curry arasýnda olacak gibi gözüküyor, her ne kadar harden üstüste 50'leri yapýþtýrsa da takým baþarýsýyla curry alacak gibi.

ancak,

westbrook'un triple double performansýna "abartýlmýþ istatistik" denilip, harden'ýn son 10 maçtýr istatistik kasmadýðýný iddia etmek de russ'a büyük haksýzlýk olur. takýmýn en iyi hücumcusu yok en iyi ribaundçusu yok. takas olmuþ takýmda sürüyle oyuncu deðiþmiþ. en iyi yardýmcýlarýn bir anda enes-waiters olmuþ. koç zaten ne yaptýðýný bilen bir adam deðildi, iyice daðýldý sakatlýklardan sonra, ipin ucunu tamamen kaybetti. bir de durant hani öyle sakatlanýp sezonu da kapamadý, ha döndü ha dönecek derken bi sezonu yediler. adam elinden geleni yapýyor, ribaund için kýçýný yýrtýyor, hücumun büyük yükü omuzlarýnda, savunmada skorer gard tutuyor. tüm bunlarýn yanýnda bir dünya hater hala adamýn oyunculuðunu kabullenememiþ. bu ortamda yaptýklarý gerçekten inanýlmaz benim gözümde. ve harden ile curry de o kadar güçlü adaylar deðilken benim aklýmda bu sezonun mvp'si olarak kalacak.


Title: Re: MVP 2015
Post by: Alibet on 8 Apr 2015 - 23:56:19
Triple double istatistigine yüklenen anlamýn abartýlmýþ oldugunu belirttim orada, westbrookun triple double performanslarýnýn öyle olduðunu degil. Bir istatistikte çift haneye çýkýp çýkmamanýn önemi bana göre yok.  12-38 fg   39 sayý 14 ribaund 11 asist ile triple double yaptýgý maçýn algýda yarattýgý  etkinin ayný maçta daha verimli bir þekilde   12 de 30 ile  35-8-10 yapsa yaratacagýndan fazla olmasý saçma sadece.

Hater lafýný da üstüme alýnmýþ bulundum. Westbrook'u severim.Ligteki en iyi ilk 5-6 oyuncudan biri oldugunu düþünüyorum. Çocuklugunda Iverson hayraný biri olarak onun fizik açýdan upgradeli çok daha iyi halini izlemek keyif veriyor. Ama bu sene MVP olacak yeterlilikte oyunun iki yönünü de oynadýgýný düþünmüyorum. Hücum verimliligini özellikle 4.çeyreklerde '' tepede pick-roll oyna,gerisini Westbrookun insafýna býrak'' felsefesine sahip Brooks'a bir þekilde yýkabiliriz ama savunmada bu sene iþi oldukça savsakladý. Ýbakanýn sakatlýgýi, Enesin savunmadaki zaaflarý  fln ama Thunder'ýn allstar sonrasý savunma rakamlarý felaket ötesi.Bunun önemli kýsmýnýn da Russ ile alakalý oldugunu düþünüyorum.


Title: Re: MVP 2015
Post by: Carlos Boozer on 9 Apr 2015 - 03:14:15
Howard-T.Jones-P.Beverley 'in toplam 90 maç kaçýrdýðý bir Houston 'ý þuan batý 2.cisi yapan bir Harden gerçeði var ortada..Title: Re: MVP 2015
Post by: Kayrakli on 9 Apr 2015 - 04:24:02
2 maç spurs e kaybedip batý 6.sý olurlarsa ne olacak harden in durumu?


Title: Re: MVP 2015
Post by: Carlos Boozer on 9 Apr 2015 - 05:14:26
Onu o zaman tartýþýr,konuþuruz.


Title: Re: MVP 2015
Post by: Kayrakli on 9 Apr 2015 - 12:07:32
harden kendi baþýna bir þeyler yapmýþtýr ama arkadaþlarýna seviye filan atlattýðýný düþünmüyorum, atlatabileceðini de düþünmüyorum; j.smith-d.howard dan bahsediyoruz. en iyi bireysel performans konusunda r.westbrook ile yarýþýrlar ama daha önce yukarlarda yazan diðer kriterleri -geçen gün nba game timeda da bahsettiler yazýlý ve yazýlý olmayan kriterler þeklinde- ele aldýðýmýzda s.curry nin rahat almasý gerektiðini düþünüyorum.

yukarda bahsettiðim video : http://watch.nba.com/nba/video/channels/nba_tv/2015/04/04/20140403-gt-mvp-voting.nba


Title: Re: MVP 2015
Post by: R#9 on 11 Apr 2015 - 07:48:34
üstelik harden kendisini mvp ilan edip cikmisti maca. tek dusuncesi biraz daha asiste yonelip; "bakin ben sirf kendime oynamiyorum" izlenimi verip mvp adayligini dahada saglamlastirmakti.
fakat harden'in hesaba katmadigi bir engel vardi: "kevin mchale"
hem houston hem harden icin belkide sezonun en onemli macinda buyuk usta mchale maci elleriyle san antonio'ya verdi.
12/26 faul atan smith'i israrla oyunda tutup san antonio'nun farki kapatmasina ve one gecmesine izin verdigi gibi, fauller dolayisiyla harden'in topla oynamasina da engel oldu.
tabi haliyle harden'in eli de sogudu ve 5/19 gibi facia bir fg ile maci bitirdi.

degerli ustad mchale bu malubiyetle hem saha avantajini kaybetme noktasina geldi hemde curry'nin mvp ekmegine yag surdu.


Title: Re: MVP 2015
Post by: Kayrakli on 11 Apr 2015 - 10:58:21
Heralde artýk harden in üstünü çizebiliriz.


Title: Re: MVP 2015
Post by: Kensai on 11 Apr 2015 - 11:52:18
abi mvp bi maçla mý belli oluyor? harden þu maçta 50-10-10 oynasa ve houston maçý kazansa da mvp'yi curry alacaktý zaten. 60 küsur galibiyet alan bir takýmýn lideri, iyi de istatistik yapýyorsa mvp'yi alýr. mvp seçiminde yazýlý olmayan kurallar var, hepimiz biliyoruz bunu.


Title: Re: MVP 2015
Post by: Kayrakli on 11 Apr 2015 - 12:45:21
tabi ki deðil mert. yukarýda geçen batý 2.si yapma muhabbetine söyledim ben bunu.

gsw maçlarý daha erken bittiðinden curry fazla kas(a)mýyor belli bir süredir-geçen bir maçtan sonra da böyle laflar etti sanýrým takým arkadaþlarý- harden hem kendi oyun stili olarak hem de takýmý yüzünden yardýrmak zorunda ve bu onun performansýný daha ýþýltýlý yapýyor.

gsw nin yenildiði maçlara bakmadým ama kassalar bulls un efsane sezonuna göz kýrpacaklardý nerdeyse.


Title: Re: MVP 2015
Post by: gilamaniac on 12 Apr 2015 - 00:12:21
Oyumu hardena verdim ama curry alsa da neden aldý demem.Kobe - Nash gibi olmaz


Title: Re: MVP 2015
Post by: Ilkkan on 12 Apr 2015 - 16:35:55
açýk ara farkla curry alacaktýr. alamamasý büyük sürpriz olur. an itibariyle kendisinin bu sezon 281 tane üçlüðü var. kendisi dýþýnda bunu en çok yapabilen 2005-06 sezonundaki ray allen'dý ve 269'du. farký iyice açtý. babasý dell curry'nin de maç baþýna 3.2 üçlük attýðý sezon bile var. bunlar babadan oðula nesil heralde.


Title: Re: MVP 2015
Post by: Shamrock on 12 Apr 2015 - 20:16:57
açýk ara farkla curry alacaktýr. alamamasý büyük sürpriz olur. an itibariyle kendisinin bu sezon 281 tane üçlüðü var. kendisi dýþýnda bunu en çok yapabilen 2005-06 sezonundaki ray allen'dý ve 269'du. farký iyice açtý. babasý dell curry'nin de maç baþýna 3.2 üçlük attýðý sezon bile var. bunlar babadan oðula nesil heralde.

Biraz eksik ifade sayýlýr bu çünkü MVP olmanýn yolu üçlük rekoru kýrmak veya iyi üçlükçü olmaktan geçiyormuþ gibi bir anlam çýkar.

Öte yandan eski rekor zaten Curry'nindi. GSW baþlýðýnda bahsedilmiþti. Yalnýz þimdiden tarihin en iyi 5 (sezonluk) üçlük performansýnýn üçü elinde.

Bir de belirtelim rakibi Harden da þu an bu alanda 36. sýrayý paylaþýyor. Ayný zamanda Rockets NBA tarihinde 900'den fazla üçlük atan ilk ve takým oldu. Warriors'un yetiþmesi için kalan 2 maçta 43 üçlük atmasý gerek.

Harden, LeBron'a ait olan 2nd place voting rekorunu kýracak mý merak içindeyim.


Title: Re: MVP 2015
Post by: Ilkkan on 12 Apr 2015 - 23:36:39
Biraz eksik ifade sayýlýr bu çünkü MVP olmanýn yolu üçlük rekoru kýrmak veya iyi üçlükçü olmaktan geçiyormuþ gibi bir anlam çýkar.

Öte yandan eski rekor zaten Curry'nindi. GSW baþlýðýnda bahsedilmiþti. Yalnýz þimdiden tarihin en iyi 5 (sezonluk) üçlük performansýnýn üçü elinde.

Bir de belirtelim rakibi Harden da þu an bu alanda 36. sýrayý paylaþýyor. Ayný zamanda Rockets NBA tarihinde 900'den fazla üçlük atan ilk ve takým oldu. Warriors'un yetiþmesi için kalan 2 maçta 43 üçlük atmasý gerek.

Harden, LeBron'a ait olan 2nd place voting rekorunu kýracak mý merak içindeyim.
zaten ''kendisi dýþýnda'' derken onu kastetmiþtim. bundan önceki rekor da curry'e ait.

üçlük ifadesini de zaten bilgi olsun diye verdim. sadece üçlükle olmaz tabii.


Title: Re: MVP 2015
Post by: Kayrakli on 16 Apr 2015 - 07:27:56
Heralde artýk harden in üstünü çizebiliriz.
Adabazar :(


Title: Re: MVP 2015
Post by: Kensai on 16 Apr 2015 - 14:08:57
houston 2. bitirdiðine göre harden'a vermeleri artýk çok absürd olmaz. harden ftw :sappi:


Title: Re: MVP 2015
Post by: Efemerid on 16 Apr 2015 - 22:45:25
Stephen Curry bence büyük aday, hem takým olarak lider bitirdiler hem de müthiþ bir sezon geçirdi. Gönlüm Curry'den yana...


Title: Re: MVP 2015
Post by: Tspark on 16 Apr 2015 - 23:20:18
Oylama da herhalde fotofinish'le bitecek.


Title: Re: MVP 2015
Post by: Ilkkan on 17 Apr 2015 - 02:13:01
11 galibiyet fark az deðil. curry'nin alamamasý düþük bi ihtimal. kobe'nin malum yýlýnda da nash'in 9 galibiyet üstünlüðü vardý ve kobe yanlýþ hatýrlamýyorsam mvp sýralamasýnda 4. olmuþtu.


Title: Re: MVP 2015
Post by: buz on 17 Apr 2015 - 11:22:07
http://www.basketball-reference.com/awards/awards_2006.html#mvp


Title: Re: MVP 2015
Post by: airness on 18 Apr 2015 - 20:15:57
Ben Stephen Curry'ye oy verdim burda. Bill Simmons da kendi sebeplerini çok güzel bi biçimde açýklamýþ.

http://grantland.com/the-triangle/welcome-to-the-2015-sports-guy-mailbag-reunion-tour/

Quote
Question No. 1: If you replaced an MVP candidate with a decent player at his position for the entire season, what would be the hypothetical effect on his team’s record?

Normally, you’d say James Harden wins under this framework — if you replaced him on that injury-ravaged Rockets team with, say, Arron Afflalo, Houston probably would win 35-38 games instead of 56. That’s our biggest swing in terms of wins and losses. Some people tried to debunk that point last week by pointing out that the Rockets were way better defensively than anyone realized (true), and that you can’t just substitute someone else for Harden. After all, they carefully built their entire team around his one-of-a-kind offensive game; it’s like trying to imagine Taken without Liam Neeson. God forbid.

Couldn’t you say the same about the Warriors? Yeah, if you replaced Curry with Reggie Jackson, the Warriors might lose 15-20 more games while grabbing a no. 7 seed. It’s an exceptionally coached team with enough depth to just bench David Lee whenever they feel like it. And their defense has been as good as their offense, which people always forget because it’s so damned fun to watch their offense. But Curry was the biggest reason that the 2015 Warriors were the seventh member of our .800/10 Club — any team that finished with an .800-plus winning percentage and a plus-10 point differential — which is relevant because the first six teams won a title. ESPN’s Kevin Pelton already broke down Curry’s historically great shooting season; throw in the remarkable spacing that Curry creates, the constant play-to-play fear that he brings out of defenses (and the pressure that puts on them), his devastating heat checks (which either pull the Warriors back into games or close them out), his crunch-time chops (significant), his once-in-a-generation playmaking (on the Maravich-Magic-Nash level at this point) and his underrated leadership (on a team defined by its chemistry and unselfishness, he’s the best since Nash in those two departments), and something undeniably special happened here.

Harden turned a .500 team into a 56-win team. Curry turned a no. 7 seed into one of the best regular-season teams ever, as well as an unforgettable League Pass team and the single best story of the 2014-15 season. So Curry wins this one.


Title: Re: MVP 2015
Post by: mtarikc on 19 Apr 2015 - 12:48:29
bence o kadar da guzel aciklamamis sebeplerini. oncelikle hardeni afflalo ile degistirsek, cok buyuk bir bolumu howardsiz gecen bir sezonu 35 galibiyet ile tamamlayabileceklerini hic ama hic sanmiyorum. hele ki southwest gibi bi divisionda. bu arada yukarida 35-38 win alirlar muhtemelen deyip asagida "Harden turned a .500 team into.." seklinde devam etmis de, bu seviyedeki yazarlarin boyle kucuk akil oyunlarina basvurmamasi lazim tezini ispatlamak icin, 35-47 lik takim ne zamandan beri .500?

ikinci bir konu curry - reggie jackson degisikligi. bence curry nin degerini gostermek icin "onu cikarip yerine sunu koysak soyle olur" vs gibi bir yaklasim cok dogru olmuyor, cunku oyuncu ekleyip cikardigimiz takim gsw. bu koc performansi ve kadro derinligi ile curry yerine jacksonla oynayan takim yine cok dusuk bir seviyede oynamazdi diye tahmin ediyorum. doguda hawksin elindeki kadroyla ne yaptigini goruyoruz, batidaki fiksturlerle de ben alternatif gsw kadrosunun sahip oldugu sistem ve kadro derinligi ile en kotu ihtimalle bile sezonu mavs, blazers, grizzlies gibi takimlardan daha iyi bir dereceyle tamamlayabilecegini dusunuyorum. bu nedenle dedigim gibi, "If you replaced an MVP candidate with a decent player at his position for the entire season..." sorusu gsw nin yapisi geregi curry nin degerini yansitmak icin dogru yaklasim olamaz bana kalirsa.

ancak orta paragrafta curry hakkinda saydigi methiyelerin coguna katiliyorum, adam hakkaten nashten beri en ozel pg sezonlarindan birini cikariyor. harden ile oynadiklari takimlari degisseler, en az harden kadar o takimi tasiyabilecegini tahmin ediyorum. ama harden bunu yapabilecegini kanitladi, currynin ise yapabilecegini varsayabiliyorum sadece. benim oyum bu rocketsi o seviyelere tasiyan oyuncuya gider, bireysel yeteneklerine bakamam maalesef. bakacak olsam sakat haliyle duranti veya yine lebronu tercih ederim cunku bu odul icin.


Title: Re: MVP 2015
Post by: BLAZERSEVER on 20 Apr 2015 - 00:32:53
Ben; kendisini gayet antipatik bulsam da neredeyse tek baþýna takýmý batý 2.'si yaptýðý için Harden diyorum.


Title: Re: MVP 2015
Post by: mVy on 20 Apr 2015 - 03:26:39
kim alsa "ya nasýl olur" diyemezsin, ikisi de çok haketti ve oylamada çok ortada geçecek bana kalýrsa ama tüm iþaretler, bu zamana kadar ödülün verilme tarzý ve kriterleri Curry'i bir adým öne taþýyor..67-15 nedir hakkaten ya?


Title: Re: MVP 2015
Post by: WADE#3 on 21 Apr 2015 - 19:58:58
Daha önce yazmýþtým zaten Curry bence seçildi bile diye ama Bud COY olduktan sonra bu ödülü baþkasýna vermek büyük rezillik olur.Ortada efsanevi bir sezon var ama bunun kredisi kimsede yok öyle mi?


Title: Re: MVP 2015
Post by: R#9 on 21 Apr 2015 - 20:20:26
Budenholzer Kerr'den daha fazla ne yapti da COY oldu merak ediyorum??
Arada daglar kadar fark yok ama terazinin agir basan tarafi Kerr bana gore.
Birkere arada Dogu Bati farki var, 7 galibiyetlik bir + var Kerr adina. Sebep rookieye odul vermeyiz mi acaba?
Bu durumda MVP Curry olamazsa buyuk kepazelik olur.
Esit dagilim politikasiyla Green'i MIP yada DPY secip , GSW ye award verdik , MVP baska bir takimdan cikacak yoluna gitmezler umarim.


Title: Re: MVP 2015
Post by: archduke on 21 Apr 2015 - 20:40:03
Birkere arada Dogu Bati farki var, 7 galibiyetlik bir + var Kerr adina. Sebep rookieye odul vermeyiz mi acaba?

Rookie'ye ödül vermeyiz diye bir þey düþüneceklerini sanmýyorum. Zamanýnda Avery Johnson daha az galibiyetle ilk full sezonunda COY oldu. Ama enteresan tabii Kerr'ün alamamasý ama Bud'ýn almasý da çok garip bir durum deðil Atlanta'nýn durumu itibariyle.


Title: Re: MVP 2015
Post by: R#9 on 21 Apr 2015 - 21:03:30
Rookie'ye ödül vermeyiz diye bir þey düþüneceklerini sanmýyorum. Zamanýnda Avery Johnson daha az galibiyetle ilk full sezonunda COY oldu. Ama enteresan tabii Kerr'ün alamamasý.

evet hocam haklisin.
arastirdim, ondan oncesinde de carlisle, rivers, bird, schuler ...... first-year head coach olarak almislar odulu.

ben yine ilk mesajimdaki budenholzer kerr'den fazla ne yapti, ne katti ve terazinin agir tarafi kerr'dur argumanima geri donuyorum.


Title: Re: MVP 2015
Post by: abay on 21 Apr 2015 - 21:27:03
Böyle bir mukayese yapman imkansýz ve tamamen subjektif.Eldeki malzeme 2 puanken bunu 4 puan yapan bir adam Bud ve bu argümana dayanarak,"Elinde Wairrors kadrosu olaydý 73 galibiyet aldýrýrdý "diyebilirim ben de pekala.Ama dediðim gibi farazi ve subjektif olur.Ýkisi de çok önemli iþler yapan çok kýymetli coachlar ama oy veren mensuplarýn gözünde "Bud takýmý sýfýrdan buraya getirdi,Kerr zaten Jackson'ýn kurduðu saðlam düzeni biraz modifiye etti,yani hazýra kondu" gibi bir düþünce aðýr bastý bence.Zannediyorum belirleyici de bu oldu.


Title: Re: MVP 2015
Post by: mtarikc on 21 Apr 2015 - 23:17:25
ben oyumu Bud a verirdim, eldeki malzemeyi del negroya fln verseler lotarya takimi Hawks. Kenardan Thabo Antic Mike Scott geliyor yahu, ilk beste Carroll ve Korver gibi sistem olmazsa direk siradan oyuncu olarak gorunecek iki adam, sistem icinde Kawhi ve Klay gibi oyuncularin mini versiyonlarina benzediler. hele ki Korver artik yasini basini aliyor, kariyer sezonunu gecirdi. Uzunlara gelince, butun playoff tahminlerinde bu adamlar aslinda uzun degil, ribaund alamazlar, atletik degiller vs gibi bir suru defekt sayiliyor ve hala sadece kadroya bakinca Hawks ikinci turda elenir diyebiliyor insanlar. Bu kadronun sezonun ortasinda franchise rekoru bir galibiyet serisi yakalamasini saglayan ve ayni donemde ligin geri kalaninin gozunde team-to-beat haline getiren en buyuk faktor koctur, Kerr un basarisi ayni Curry icin daha once dile getirdigim gibi eldeki muazzam kadro nedeniyle olculemiyor. Objektif olanlar, her ikisi de haketmistir deyip daha sicak baktiklarini secer ama Bud in haketmedigini soylemek sadece GSW taraftarinin bakis acisindan mumkun olabilecek bir yorum olur diye dusunuyorum.


Title: Re: MVP 2015
Post by: R#9 on 22 Apr 2015 - 00:15:57
@mtarikc @abay : yorumlariniza katiliyorum. Kadro kalitesi ve subjektif bakis yaklasimlarinizda haklisiniz
Budenholzer'in haketmedigini kesinlikle dusunmuyorum ama Kerr'in agir bastigini dusunuyorum (dusunuyordum)
Kerr: 57-60% Vs Bud: 43-40% gibi bir oran vardi kafamda.
GSW tarihinin en iyi galibiyet %si, rakipleri domine ederek alinan gelibiyetler, green ve barnes'i basrole gecirip verim arttirmasi, lee ve iggy'yi assistant role dondurup takim icin daha verimli kilmasi, hemen hemen ayni kadro yapisiyla jackson'dan 2012ye gore 20, 2013e gore 16 galibiyet fazla almasi (bunu sadece roto'da bud ile ilgili yapilan yoruma atifta bulunmak icin yazdim), (gsw fanatizmi), Kerr'un COY secilmesi icin yeterli sebepti benim icin.
Umarim seneye de bu basariyi tekrarlar ve bu sefer secilir.

 


Title: Re: MVP 2015
Post by: tricktir on 22 Apr 2015 - 03:51:16
Atlanta kadrosuna bakarak verilen oylar haksýz deðil keza atlanta Batýdaki rakiplerine karþý 22-8 gibi mükemmel bir istatistiðe de sahip. Golden State'in sene içinde oynadýðý basketbol herhalde oy verenler açýsýndan sýradan gözüktü gerçekten algýlarda takým zaten iyi Curry olmasa bile minimum 50 galibiyet alýr bu kadro algýsý bu oylamada da etkili olduðunu düþünüyorum. Scott-Schröder-Antic ne kadar ölüyse geçen sene Speights-Barnes-Barbosa da ölüydü misalen. Bence olduðundan fazla abartýlan Warriors kadrosu bu ödülü Bud'a getirdi, tam hiç sevmesem de paylaþýlmasý gereken ödüllerden biriydi.


Title: Re: MVP 2015
Post by: Cagatay on 22 Apr 2015 - 04:36:55
Bana Kerr daha ziyade Curry'yi ozgur birakiyor,  oyuncularla iyi geciniyor, benchte kalan veteranlarin da gonlunu hos tutunca takim kimyasini guzel idare etmis oluyor gibi geliyor, teknik olarak kocluktan ziyade. Bud'in almasi dogru tercih.


Title: Re: MVP 2015
Post by: Luinir on 22 Apr 2015 - 04:43:19
son 6-7 yýldýr izlediðimiz hawks kadrosundan çok farký yok bu kadronun, resmen devlet memuru zihniyetindeki takýmý bu noktaya getirdi adam.


Title: Re: MVP 2015
Post by: riversking on 22 Apr 2015 - 11:43:18
Bence zaten en azýndan Bud'a yýlýn koçu ödülünü vermeleri gerekirdi (iyi oldu). Zaten adamlarýn sezon ödüllerinin genelinde adý pek geçmiyor, en azýndan Yýlýn Koçu ile ödüllendirildiler.


Title: Re: MVP 2015
Post by: R#9 on 23 Apr 2015 - 19:47:29
Kawhi'ye DPoY odulunu vermisler. Yakisir


Title: Re: MVP 2015
Post by: Kensai on 23 Apr 2015 - 20:21:46
bence de kawhi'ýn almasýnda bi sýkýntý yok ancak yýlýn tartýþmalý ödüllerinden biri olacak, zira draymond green 8 tane daha fazla 1. sýra oyu almýþ.


Title: Re: MVP 2015
Post by: Kayrakli on 23 Apr 2015 - 20:38:04
green i pek izlemedim ama kawhi nin 1-2-3-4 hepsini savunmasý biraz daha etkili olmuþ olabilir. sevindim almasýna.


Title: Re: MVP 2015
Post by: Cagatay on 23 Apr 2015 - 20:44:08
Bu kadar yakin bir oylamada paylastirilmasi dogru olurdu, ki soylendigi gibi Draymond Green daha fazla 1. sira oyu almis. Herhalde Leonard gibi bir marka olmamasi etkili oldu ilk 3'e giremedigi gazeteci oylarinda.


Title: Re: MVP 2015
Post by: abay on 24 Apr 2015 - 02:48:36
Þu ana dek Warriors'un hiç ödül almamasý, Curry'nin MVP alacaðýnýn göstergesi bence.


Title: Re: MVP 2015
Post by: riversking on 24 Apr 2015 - 13:43:13
Þu ana dek Warriors'un hiç ödül almamasý, Curry'nin MVP alacaðýnýn göstergesi bence.

Ayný minvalde Houston da almadý, Rox olsam ben de Harden'a yorarým Salih 😊


Title: Re: MVP 2015
Post by: Tspark on 24 Apr 2015 - 14:23:48
Kimsenin elini Golden State'e gitmediðine de delalet olabilir ayrýca.


Title: Re: MVP 2015
Post by: abay on 24 Apr 2015 - 19:40:50
Abi takýmýn performansýný ödülsüz býrakmazlar diye düþünüyorum.Tüm zamanlarýn en iyi 10 sezonundan birini oynadý adamlar.


Title: Re: MVP 2015
Post by: riversking on 25 Apr 2015 - 07:58:03
Ben de aynýsýný düþünüyorum Salih, sadece Rox açýsýndan da baktým çünkü Harden da Curry kadar hakediyor.


Title: Re: MVP 2015
Post by: memir on 28 Apr 2015 - 18:52:57
http://www.si.com/nba/2015/04/27/nbpa-awards-players-vote-union

Oyuncularýn vereceði ödül baþlýklarý bayaa iyiymiþ;

Most Valuable Player
Best Rookie
Man of the Year
Best Defender
Global Impact Player
Hardest to Guard
Clutch Performer
Coach You Would Want to Play For
Best Home Court Advantage
Player You Secretly Wish Was on Your Team


Title: Re: MVP 2015
Post by: Cagatay on 28 Apr 2015 - 21:06:39
Man of the Year ne?

Bir de, "Cleveland Cavaliers forward LeBron James said Wednesday that he would vote for himself as the NBA's MVP." denmis. Siktir git Lebron ya.


Title: Re: MVP 2015
Post by: WADE#3 on 2 May 2015 - 00:37:21
ROY beklendiði üzere Wiggins oldu.Exec. ise Bob Myers oldu.

MVP'yi de ilk Grizzlies maçýndan önce açýklarlar herhalde.


Title: Re: MVP 2015
Post by: Tspark on 2 May 2015 - 04:29:40
MVP'yi de ilk Grizzlies maçýndan önce açýklarlar herhalde.

Clippers-Spurs serisinin bitmesini beliyorlar bence.


Title: Re: MVP 2015
Post by: Tspark on 4 May 2015 - 08:39:09
MVP'nin Stephen Curry olduðu yönünde haberler düþmeye baþladý ajanslara. Bu haberler asla asparagas çýkmaz. Bugün yaparlar resmi açýklamayý da. Hak edilmiþ bir ödül, tebrikler Curry'e.


Title: Re: MVP 2015
Post by: fantastiko on 4 May 2015 - 20:15:24
Resmi açýklama da geldi 2014-2015 MVP'si Stephen Curry


Title: Re: MVP 2015
Post by: WADE#3 on 4 May 2015 - 20:59:15
(https://pbs.twimg.com/media/CEK6fBlUUAAbMW6.png)
Aksi düþünülemezdi...


Title: Re: MVP 2015
Post by: R#9 on 4 May 2015 - 21:49:02
 :tey:


Title: Re: MVP 2015
Post by: Saban on 5 May 2015 - 00:11:10
Stephen Curry'ye beþinci sýra oyu veren cahil eyyamcý kim ben onu merak ettim asýl.


Title: Re: MVP 2015
Post by: WADE#3 on 5 May 2015 - 00:22:14
O ve Harden'ý ilk 5 dýþýna koyan kim herkes merak ediyor.


Title: Re: MVP 2015
Post by: Cagatay on 5 May 2015 - 00:26:51
Lebron'a giden 1. sira oylarini yadirgadim ben en cok. Harden'in hem takim basarisi hem de istatistikleri daha iyi.


Title: Re: MVP 2015
Post by: Ilkkan on 5 May 2015 - 00:46:59
curry açýk ara farkla alýr demiþtim. ben de en çok lebron'un 5 tane birinci sýra almasýna þaþýrdým. hani 1 tane olsa neyse der geçerdim ama 5 abi ya. hani en mantýklý açýklama ''abi adam ligin en iyi oyuncusu sonuçta'' diyeceðim ama o bile mantýksýz.


Title: Re: MVP 2015
Post by: R#9 on 5 May 2015 - 01:06:12
toplam puanlarin yuzdelik dagilimina gore,
Curry 35%
Harden 28%
LeBron 16%

Ben LeBron'un aldigi 5 adet birincilik oyuna sasirmadim. Cleveland'i lotteryden alip contender yapti. Tek basina yaptigini soylemiyorum ama Kyrie ile olacak is degildi bu. Ek olarak sakatlanip oynamadigi bir donem Cleveland 7-8 mac ust uste kaybetmisti diye hatirliyorum. Yani varligi ile yoklugu arasinda ucurum var. LeBron fan'i degilim ama 5/130 oy cokta ucuk bir oran degil bana gore. Belli bir kisimin favorisi Westbrook'a 1 tane bile 1.lik oyu gelmemis, hatta neredeyse 2.lik oyu bile yok gibi.

Bu arada Harden'a oy toplamak adina makarna, komur falan dagitildigina dair bir haber okuyordum ama cok incelemedim.
http://probasketballtalk.nbcsports.com/2015/05/04/one-nba-mvp-voter-switched-from-james-harden-to-stephen-curry-after-hearing-warriors-phone-campaign/
 


Title: Re: MVP 2015
Post by: mVy on 5 May 2015 - 01:07:32
O ve Harden'ý ilk 5 dýþýna koyan kim herkes merak ediyor.

Nba'de þizofrenler olabilir mi? eveet bence olabilir.

Lebron da gerçekten çok antipatik, hatta tüm takip ettiðim yýllar içinde gelmiþ geçmiþ en antipatiði ve bu saçmalýklarda tuzu biberi oluyor..

Neyse velhasýlkelam bu yýl pek tartýþamayacaðýz bu yýl için, hak etti aldý Curry, Harden'da hak ettiði ölçüde yakýn kalmýþ..bir tek Defensive Player of The Year olmadýðý zamanda uyuz olmuþtum þimdi de oylarýnýn düþük olmasýna kýl oldum, bulþit


Title: Re: MVP 2015
Post by: sucrane on 5 May 2015 - 01:28:28
O ve Harden'ý ilk 5 dýþýna koyan kim herkes merak ediyor.

https://twitter.com/ChrisBHaynes/status/595247221764849664

"According to the results, I left James Harden entirely out of MVP Top 5. That was not my intentions."

Chris Haynes denen Cleveland'lý bir abiymiþ sonuçlara göre. Ama eleman ben 3.sýraya koymuþtum Harden'ý aslýnda nasýl böyle oldu anlamadým demiþ. Elektrikler gitti heralde oylarý girerken.


Title: Re: MVP 2015
Post by: memir on 22 Jul 2015 - 01:47:42
NBPA MVP, Harden seçilmiþ deniyor.